Loading

02-865-3999 , 085-659-1459

ความเป็นมาแสงแห่งศรัทธา

ห้างสังฆภัณฑ์ แสงแห่งศรัทธา ก่อตั้งโดย คุณ สกล แสงมาลี ประธานกรรมการบริษัท แสงแห่งศรัทธา

ด้วยความที่เคยเป็นเด็กวัด คอยทำงานช่วยเหลือรับใช้พระเถระผู้ใหญ่ต่างๆ มากมาย ทำให้รับรู้ถึงวีถีชีวิตของชาวพุทธ ที่ผูกพันกับ พุทธศาสนา ไม่ว่า จะมีงานมงคล หรือ อวมงคล ตั้งแต่ เกิด แก่เจ็บ ตาย ชาวไทยเราล้วน มุ่งหน้าเข้าวัด และปรึกษาพระ ทั้งสิ้น


ด้วยความ เลื่อมใส ศรัทธา ในพระพทุธศาสนา ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ อยากสร้างห้างสรรพสินค้า สังฆภัณฑ์ ที่เป็นศูนย์รวมบุญ ให้กับพี่น้องชาวพุทธ ที่ครบวงจร สะดวกสบาย ทันสมัย ทำให้ชาวพุทธภาคภูมิใจ จึงตัดสินใจสร้างห้าง สังฆภัณฑ์ แสงแห่งศรัทธา แห่งนี้ขึ้นมา

เป็นเวลากว่า ทศวรรษ จาก ห้องแถว 1 คูหา เป็นห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ แปรเปลี่ยนเป็นห้างแสงแห่งศรัทธา ณ ปัจจุบัน ด้วยสินค้าสังฆภัณฑ์ และศาสนพิธี กว่าหมื่นรายการ มีทีมงานมืออาชีพให้บริการจัดศาสนพิธี ทุกรูปแบบอย่างครบวงจร เรายังคงยึดมั่น ศรัทธา ที่จะเป็นสะพานบุญ และ ร่วมสืบทอดทำนุบำรุง พุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราสืบไป ห้างสังฆภัณฑ์แสงแห่งศรัทธา

"แสงนำพา.....ศรัทธานำบุญ ......แสงแห่งศรัทธา...นำพาทุกท่านสู่บุญ"

02-865-3999 , 085-659-1459