รับจัดพิธี ถอนศาล ,ย้ายศาล ,เปลี่ยนศาล ,บูรณะศาลใหม่ โดยพราหมณ์ผู้มีประสบการณ์ครบ บทพระเวท มนต์ศักดิ์สิทธิ์ ตบะ เดชะ บารมี เสริมสิริมงคล เจริญรุ่งเรื่อง