Loading

02-865-3999 , 08-5659-1459

ศรัทธาพิธี

ห้างสรรพสินค้าแสงแห่งศรัทธา “ห้างสังฆภัณฑ์และศาสนพิธีที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ศูนย์รวมจำหน่ายสังฆภัณฑ์ในการทำบุญครบวงจรและรับจัดงานศาสนาพิธี อาทิเช่น งานบุญทุกชนิด ทำบุญบริษัท ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญวันเกิด ทำบุญมงคลสมรส ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ
สินค้าแสงแห่งศรัทธา

“ห้างสังฆภัณฑ์ แสงแห่งศรัทธา ยอดขายอันดับ 1 ของสังฆทานชุด”
สังฆทาน มาตรฐาน สคบ. จัดส่งถึงบ้านท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของ พระสงฆ์ ได้รับรางวัล สังฆทาน สินค้าคุณภาพจาก สคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีสังฆทานคุณภาพ หลากหลายประเภท มีให้เลือกมากมาย ถวายเป็นไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ สามเณร ใช้ประโยชน์ได้จริง


สินค้าขายดี
สินค้าโปรโมชั่น
สินค้าใหม่
สินค้าตามเทศกาลสะพานบุญแสงแห่งศรัทธา

แสงแห่งศรัทธา ขอเรียนเชิญท่านผู้มีศรัทธา ร่วมโครงการ "สะพานบุญ"
ถวายพระประธาน พระพุทธรูป ระฆัง โต๊ะหมู่ ฯลฯ ให้กับวัด สำนักสงฆ์ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทย เนื่องด้วยมีวัดจำนวนมากในต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธาน ให้พระสงฆ์และชาวบ้านไว้สักการะบูชา และประกอบศาสนพิธีจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มั่งคงสืบต่อไปเป็นพระพุทธชินราช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หล่อทองเหลือง พ่นสีน้ำทอง02-865-3999 , 08-5659-1459