Loading

02-865-3999 , 085-659-1459

สินค้าแสงแห่งศรัทธา

แสงแห่งศรัทธา สินค้าสังฆภัณฑ์ และ ศาสนพิธีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ศูนย์รวมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ศูนย์รวมเครื่องบวช เครื่องกฐิน จำหน่ายสังฆทาน ผ้าไตรจีวร สบง อังษะ โต๊ะหมู่บูชาทุกสีทุกขนาด กว่าหมื่นรายการ อาทิเช่น

เทียนพรรษา พระประธาน พระบูชา พระประจำวันเกิด โต๊ะหมู่ ธูปเทียน เครื่องบวช หิ้งพระ ผ้าไตรจีวร สังฆทาน บาตรพระ ย่ามพระ ธรรมาสน์ บุษบก ตู้พระไตรปิฎก เทียนพรรษา ตาลปัตร อาสนะ ธรรมาสน์ บุษบก ตู้บริจาค ตู้กระจก เครื่องตั้งศาล เครื่องศาลจีน เครื่องใช้งานศพ ฯลฯ

สถานที่ จอดรถสะดวกสบาย พร้อมบริการจัดส่งถึง บ้าน สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพ สวยงาม ครบเครื่อง เรื่องบุญ
งานบุญ งานพิธี ทางศาสนาครั้งใดอย่าลืมแวะมาที่ ห้างแสงแห่งศัรทธา " แสงแห่งศรัทธา แสงนำพา ศรัทธานำบุญ "หมวดหมู่ของสินค้า
สินค้าเทศกาลเข้าพรรษา
02-865-3999 , 085-659-1459