Loading

02-865-3999 , 085-659-1459

บทความแสงแห่งศรัทธา

ตั้งศาลพระภูมิอย่างไรให้ถูกต้อง

ตั้งศาลพระภูมิอย่างไรให้ถูกต้อง และเป็นมงคล

หลักตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วไป จะต้องตั้งศาลให้ห่างบ้านเกินเงาแดด กล่าวคือ มิให้เงาบ้านทับเงาศาลหรือเงาศาลทับเงาบ้าน เนื่องจากพลังของศาลถือว่าเป็นเรื่องของวิญญาณไม่ควรเข้ามาทับหรือยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเคารพโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในบ้าน

 

นอกจากนั้น ศาลรูปเคารพต้องไม่ให้อยู่ใกล้ หรือคนละฝั่งรั้วบ้าน หรืออาคารที่เป็นคูน้ำทิ้งไหลผ่าน หรือใกล้กองขยะหรือสิ่งปฏิกูล เนื่องจากบ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้น ที่ดินแพงขึ้นอาคารแต่ละแห่งมีที่ว่างน้อย บ้านพักอาศัยก็สร้างเกือบเต็มพื้นที่ จึงหลีกเลี่ยงการที่เงาของศาลและบ้านจะทับกัน สามารถแก้ไขโดยการสร้างผนังเป็นกำแพงใกล้กับตัวศาล เพื่อป้องกันเงาของศาล และอาคารที่จะมาทับกัน โดยการใช้กำแพงที่สร้างขึ้นป้องกันมิให้เงาทับกันได้ …

 

สำหรับผู้มีศรัทธาแรงกล้า แต่ไม่มีสถานที่ตั้งศาลสามารถแก้ไขได้โดยการนำรูปเคารพมาประดิษสถานในห้องพระ หรือโต๊ะหมู่บูชา โดยตั้งให้ระดับต่ำกว่าพระพุทธรูป หรือตั้งอยู่ด้านซ้ายของพระกรพระพุทธรูปย่อมได้เช่นกัน ซึ่งมีค่าเท่าเทียมกับการตั้งศาลนอกบ้าน เมื่อจะมีการตั้งศาล หรือเทวาลัยจะต้องจัดให้มีการเซ่นสรวง และบวงสรวงไปพร้อมๆกัน …เพื่อบอกกล่าวเทพยดาหรือเทพยทูตที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวให้รับทราบ พร้อมทั้งอัญเชิญเทพองค์นั้นๆ แบ่งภาคมาสถิตในศาลหรือเทวาลัยที่ตั้งขึ้น กระทำการโดยพราหมณ์ หรือโหรพราหมณ์ ตามฤกษ์

 

การตั้งศาลพระภูมิ
         ในการประกอบพิธีกรรมต้องมีการกระทำกันอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย การเซ่นสังเวยและการตั้งศาลพระภูมิ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาแต่โบราณ โดยจะกระทำเมื่อปลูกบ้านใหม่หรือย้ายที่อยู่ เพราะเชื่อว่าขั้นตอนการตั้งศาลจะเป็นการขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปจากบ้าน แล้วจึงอัญเชิญพระภูมิมาสิงสถิตเพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านและบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภ และถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของบ้าน พิธีการตั้งศาลนั้น โดยทั่วไปเจ้าของบ้านจะปรึกษาผู้รู้หรือพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี มาประกอบพิธีให้

 ฤกษ์ที่นิยมคือเริ่มจากการตรวจดูฤกษ์ยาม ซึ่งเข้ากับวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้าน เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

  • ภูมิปาโลฤกษ์ หรือฤกษ์ผู้รักษาแผ่นดินเป็นฤกษ์ของพระภูมิโดยเฉพาะ
  • เทวีฤกษ์ หรือฤกษ์ของนักธุรกิจ ร้านเสริมสวย
  • มหัทธโนฤกษ์ หรือฤกษ์มหาเศรษฐี สำหรับเจ้าบ้านที่เป็นพ่อค้า
  • ราชาฤกษ์ หรือฤกษ์ผู้ยิ่งใหญ่สูงส่ง
  • ฤกษ์มงคลทั่ว ๆ ไป

ส่วนฤกษ์ที่ห้ามยกศาลโดยเด็ดขาด คือ

  • ฤกษ์คนจน จะทำให้ตกต่ำไม่เจริญก้าวหน้า
  • ฤกษ์โจร จะถูกโจรผู้ร้ายเบียดเบียน
  • ฤกษ์นักการเมือง จะถูกโยกย้ายบ่อย อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง
  • ฤกษ์พระสงฆ์ ไม่เหมาะกับชาวบ้านให้งดเว้น เพราะถือเป็นฤกษ์ขัดลาภ

ถ้าเป็นวันดีตามโบราณจะเป็นวันที่ตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรม 2, 4, 6, 9, 11 ค่ำ ส่วนวันเดือนที่ห้ามยกศาลมีวันพฤหัสบดี วันเสาร์เดือน 1, 5, 9 วันพุธ วันศุกร์เดือน 2, 6, 10 วันอังคารเดือน 3, 7, 11 และวันจันทร์เดือน 4, 8, 12

เมื่อหาฤกษ์งามยามดีแล้ว จึงหาที่ตั้งศาลตามตำรากล่าวว่าต้องเป็นที่ที่สะอาด เงาบ้านไม่ควรทับศาล และเงาศาลไม่ควรทับบ้านเช่นกัน เพราะจะเป็นการหมิ่นพระภูมิ ถือเป็นอัปมงคล และห้ามหันหน้าเจว็ดตรงทางเข้าบ้าน เพราะถือว่าเป็นการเหยียบศีรษะพระภูมิท่าน บริเวณที่ดินที่จะใช้ตั้งศาล ควรมีความกว้างยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๔ x ๔ ยกพื้นให้เหนือพื้นดินประมาณ ๑ คืบ ให้มีพื้นที่พอเดินรอบศาลได้

 

 

************************************************************************************************************************

แสงแห่งศรัทธา คือ ผู้เนรมิตงานศาสนพิธี รับจัดพิธีพราห์ม รับจัดพิธีบวงสรวงรับตั้งศาล ได้ครบเครื่อง สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย
ตั้งแต่การวางแผนงาน ตระเตรียมองค์ประกอบ รายละเอียดทุกเรื่องที่ลูกค้าต้องการ ตามหลักพิธี ตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการ อย่างมืออาชีพ

ดูรายละเอียด ราคาพิธีพราหมณ์ และ บวงสรวงต่างๆได้ที่
พิธีตั้งศาล https://bit.ly/2tgxPSg

 

 
กลับไปหน้าที่ผ่านมา
บทความแสงแห่งศรัทธาอื่นๆ


02-865-3999 , 085-659-1459