แสงแห่งศรัทธา ศูนย์รวมและจัดจำหน่ายเทียนพรรษา

ติดต่อสั่งซื้อเทียนพรรษา โทร. 02-865-3999 06-2172-4665

บริการจัดส่งฟรี สั่งจองด่วนจำนวนจำกัด
หมายเหตุ...
1.เมื่อซื้อครบ 10,000 บาทชึ้นไป
2.ระยะทางไม่เกิน 30 กม.(ถ้าเกินคิด กม.ละ 10 บาททั้งไปและกลับ)
3.ทำการจัดส่งภายใน 3 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจครับ

ติดต่อสั่งซื้อเทียนพรรษา โทร. 02-865-3999 06-2172-4665

ติดต่อสั่งซื้อผ้าไตร โทร. 02-865-3999 06-2172-4665

ติดต่อสั่งซื้อผ้าไตร โทร. 02-865-3999 06-2172-4665

ติดต่อสั่งซื้อขาตั้งเทียน โทร. 02-865-3999 06-2172-4665

รายชื่อวัดที่รอพลังศรัทธา ถวายต้นเทียนพรรษาและวัดที่ไม่มีไฟฟ้า ใช้ในชนบท
จากโครงการสะพานบุญ

1.วัดป่าศรีภูทอก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
2.วัดป่าใต้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
3.วัดสระแก้วจอมณี ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
4.วัดป่าศรีภูทอก ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
5.วัดศรีหินตั้ง บ้านหินตั้ง ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
6.วัดบู่ทองศิลา บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
7.วัดผาจอมนาง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
8.วัดศรีรัตนาราม บ้านหนองสะพุง ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
9.วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
10.วัดป่าพัฒนาราม บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
11.วัดอินทราราม บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
12.วัดจำปา บ้านอุบมุง ตำบลบูฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
13.สำนักสงฆ์สันติธรรม บ้านเขาแก้ว ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
14.สำนักสงฆ์ดอยเขาแก้ว บ้านตาดซ้อ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
15.สำนักสงฆ์แกงศิลา บ้านห้วยซวก ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
16.สำนักสงฆ์เทพนิมิต บ้านนาเบน ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
17.สำนักสงฆ์อรุณธรรม บ้านโสกใหม่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
18.สำนักสงฆ์เปี่ยมบุญ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ
19.สำนักสงฆ์อรุณธรรม บ้านโสกใหม่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
-ต้องการเจ้าภาพผู้ที่มีพลังศัทธาร่วมบุญ

อัพเดทล่าสุด วันที่ 24 มิถุนายน 2560แสงแห่งศรัทธา ศูนย์รวมและจัดจำหน่ายเทียนพรรษา

ติดต่อสั่งซื้อเทียนพรรษา โทร. 02-865-3999 06-2172-4665
แสงแห่งศรัทธา ศูนย์รวมและจัดจำหน่ายเทียนพรรษา

ติดต่อสั่งซื้อเทียนพรรษา โทร. 02-865-3999 06-2172-4665