Loading

02-865-3999 , 08-5659-1459

พิธีทำบุญบริษัท

บริษัทหรือห้างร้านต่างๆแม้จะประกอบด้วย เงินทุน ทีมงาน ทำเล ที่ดีพร้อม แต่การจะประสบความสำเร็จกิจการมั่นคงได้นั้นจำเป็นจะต้องมีบุญช่วยนำพาด้วย การทำบุญบริษัทนอกจากจะทำเพื่อให้บุญส่งเสริมความสำเร็จของบริษัทเองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทีมงานในบริษัท สร้างความสนิทสนมกลมเกลียว ซึ่งส่งผลให้การทำงานในบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนขั้นตอนนั้นก็จะคล้ายกับการทำบุญบ้าน

การทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ นิยมทำทุกปี หรือเมื่อเปิดบริษัทใหม่ เป็นการสร้างขวัญ สร้างความสุขและกำลังใจให้กับพนักงาน ในการทำงาน เป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัย และอุทิศบุญกุศลที่ทำให้กับเทพเทวดา ณ สถานที่แห่งนั้นให้มีความสุข เกื้อหนุนให้กิจการที่ทำมีความก้าวหน้าและผลกำไรเกินความคาดหมาย

เรามีการจัดเตรียมสถานที่อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะที่พระสงฆ์ เราจะจัดให้อยู่ในฐานะที่น่าเคารพเสมอ โดยจัดที่บูชาไว้ทางขวามือของพระที่จะสวดมนต์ และให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก อาสนะพระนั้นจะจัดให้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากฆราวาส แล้วตั้งกระโถน ภาชนะน้ำ พานหมากพลู ไว้ทางขวามือของพระสงฆ์

เรามีเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีให้บริการในการนำเจ้าภาพดำเนินการตามลำดับ ตั้งแต่ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย นำอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพจุดเทียนน้ำมนต์ พระสงฆ์สวดมนต์จบแล้ว ถวายภัตตาหาร ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ จนเสร็จพิธี

ตัวอย่างบริษัทที่ไว้วางใจแสงแห่งศรัทธา

 ผลงานที่ผ่านมา

ราคาแพ็คเกจศรัทธาพิธี

แพ็กเกจข้อมูลรายละเอียดราคา
ศรัทธาพิธี1บริการเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์+บริการจัดสถานที่+ติดต่อวัด(ไม่มีบริการรับส่งพระ) 9,999 ฿
ศรัทธาพิธี2อุปกรณ์พิธีสงฆ์+เครื่องลายครามปั้นน้ำ+ชุดสังฆทานจานพุ่ม 9 ชุด 15,999฿
ศรัทธาพิธี2Aอุปกรณ์พิธีสงฆ์+เครื่องลายครามปั้นน้ำ+ชุดสังฆทานจานพุ่ม 9 ชุด+ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ+ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ 19,999฿
ศรัทธาพิธี2Bอุปกรณ์พิธีสงฆ์+เครื่องลายครามปั้นน้ำ+ชุดสังฆทานจานพุ่ม 9 ชุด+ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ+ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์+อาหารแขก 20 ท่าน 25,999฿
ศรัทธาพิธี2Cอุปกรณ์พิธีสงฆ์+เครื่องลายครามปั้นน้ำ+ชุดสังฆทานจานพุ่ม 9 ชุด+ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ+ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์+อาหารแขก 30 ท่าน 27,999฿
ศรัทธาพิธี 3อุปกรณ์พิธีสงฆ์ + เครื่องมุกลายน้ำทอง + ชุดสังฆทานถาดรัตนะ 9 ชุด + ผ้าไตรอาศัย โทเร 9 ชุด 29,999฿
ศรัทธาพิธี 4อุปกรณ์พิธีสงฆ์ + เครื่องมุกลายน้ำทองนูน + ชุดสังฆทานพานโตก 9 ชุด + ผ้าไตรเต็ม โทเร 9 ชุด + ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ + ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ (ฉันท์เป็นโตก 9 ที่) 39,999฿
ศรัทธาพิธี 5อุปกรณ์พิธีสงฆ์ + เครื่องเบญจรงค์ลายน้ำทอง + ชุดสังฆทานกระเช้า 9 ชุด + ผ้าไตรเต็ม มิสลิน 9 ชุด + ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ + ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ (ฉันท์เป็นโตก 9 ที่) + แท่นอาสน์สงฆ์ยกสูง 59,999฿
02-865-3999 , 08-5659-1459