Loading

02-865-3999 , 08-5659-1459

พิธีทำบุญบ้าน

พิธีทำบุญบ้าน กระทำเพื่อความสุขสวัสดิ์และความมีสิริมงคล เป็นการนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายอาหารบิณฑบาต เสร็จแล้วมีการเจิมประตู รดน้ำมนต์ ฯลฯ คล้ายกับพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เพียงแต่เจ้าภาพกระทำเพื่อต้องการจะทำบุญเพื่อความสบายใจ หรือเหตุอื่นๆ

แสงแห่งศรัทธา คือ  ผู้เนรมิตงานศาสนพิธี งานบุญทุกงาน ได้ครบเครื่อง สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่การวางแผนงาน ตระเตรียมองค์ประกอบ รายละเอียดทุกเรื่อง ที่ลูกค้าต้องการ ตามหลักพิธี ตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการ อย่างมืออาชีพ โดยลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลย

 ผลงานที่ผ่านมา

ราคาแพ็คเกจศรัทธาพิธี

แพ็กเกจข้อมูลรายละเอียดราคา
ศรัทธาพิธี1บริการเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์+บริการจัดสถานที่+ติดต่อวัด(ไม่มีบริการรับส่งพระ) 9,999 ฿
ศรัทธาพิธี2อุปกรณ์พิธีสงฆ์+เครื่องลายครามปั้นน้ำ+ชุดสังฆทานจานพุ่ม 9 ชุด 15,999฿
ศรัทธาพิธี2Aอุปกรณ์พิธีสงฆ์+เครื่องลายครามปั้นน้ำ+ชุดสังฆทานจานพุ่ม 9 ชุด+ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ+ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ 19,999฿
ศรัทธาพิธี2Bอุปกรณ์พิธีสงฆ์+เครื่องลายครามปั้นน้ำ+ชุดสังฆทานจานพุ่ม 9 ชุด+ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ+ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์+อาหารแขก 20 ท่าน 25,999฿
ศรัทธาพิธี2Cอุปกรณ์พิธีสงฆ์+เครื่องลายครามปั้นน้ำ+ชุดสังฆทานจานพุ่ม 9 ชุด+ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ+ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์+อาหารแขก 30 ท่าน 27,999฿
ศรัทธาพิธี 3อุปกรณ์พิธีสงฆ์ + เครื่องมุกลายน้ำทอง + ชุดสังฆทานถาดรัตนะ 9 ชุด + ผ้าไตรอาศัย โทเร 9 ชุด 29,999฿
ศรัทธาพิธี 4อุปกรณ์พิธีสงฆ์ + เครื่องมุกลายน้ำทองนูน + ชุดสังฆทานพานโตก 9 ชุด + ผ้าไตรเต็ม โทเร 9 ชุด + ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ + ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ (ฉันท์เป็นโตก 9 ที่) 39,999฿
ศรัทธาพิธี 5อุปกรณ์พิธีสงฆ์ + เครื่องเบญจรงค์ลายน้ำทอง + ชุดสังฆทานกระเช้า 9 ชุด + ผ้าไตรเต็ม มิสลิน 9 ชุด + ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ + ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ (ฉันท์เป็นโตก 9 ที่) + แท่นอาสน์สงฆ์ยกสูง 59,999฿
02-865-3999 , 08-5659-1459