Loading

02-865-3999 , 08-5659-1459

พิธีบวงสรวง

แสงแห่งศรัทธา คือ ผู้เนรมิตงานศาสนพิธี รับจัดพิธีพราห์ม รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ได้ครบเครื่อง สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่การวางแผนงาน ตระเตรียมองค์ประกอบ รายละเอียดทุกเรื่อง ที่ลูกค้าต้องการ ตามหลักพิธี ตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการ อย่างมืออาชีพ โดยลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลย

ง่าย ถูกต้อง ศักดิ์สิทธิ์ ลงตัว สมบูรณ์แบบที่สุด อิ่มบุญ อิ่มใจ กับบุญบารมีที่ได้ทำ และความเป็นศิริมงคลเต็มๆที่ได้รับ ความสุขใจ กับครั้งหนึ่งที่ได้ทำบุญใหญ่ ให้กับตนเอง และคนที่รัก ไม่มีข้อบกพร่อง ทำให้ชีวิตราบรื่น ครอบครัวสดใส กิจการรุ่งเรือง ยั่งยืน คิดสิ่งใดก็สำเร็จ สมหวัง สมปรารถนาทุกประการ ความภาคภูมิใจ ภาพลักษณ์ดี เป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าภาพที่ได้เชิญแขกมาร่วมงานบุญ ของใช้ทุกชิ้น ใช้ในงานมงคลเท่านั้น ไม่มีการนำของใช้ในงานอวมงคลมาปนอย่างเด็ดขาด งานบุญที่สมบูรณ์แบบ ประสบการณ์ใหม่ในการจัดงานบุญ หมดกังวล มีแต่ความสุข อยากจัดอีกเรื่อยๆผลงานที่ผ่านมา

ราคาแพ็คเกจศรัทธาพิธี

แพ็กเกจข้อมูลรายละเอียดราคา
บวงสรวงมหาเทพ สิ่งศักดิ์สิทธ์ และงานไหว้บรมครูต่างๆ เครื่องเดี่ยวการประกอบพิธีบวงสรวงหรือตั้งศาลทุกรูปแบบ โดยพราหมณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิธีกรรม จำนวนประมาณ 6-7 ท่าน ในการจัเครื่องพิธี สังฆ์ ฆ้อง บัณเฑาะ 42,000 ฿
บวงสรวงมหาเทพ สิ่งศักดิ์สิทธ์ และงานไหว้บรมครูต่างๆ เครื่องคู่การประกอบพิธีบวงสรวงหรือตั้งศาลทุกรูปแบบ โดยพราหมณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิธีกรรม จำนวนประมาณ 6-7 ท่าน ในการจัเครื่องพิธี สังฆ์ ฆ้อง บัณเฑาะ 72,000
02-865-3999 , 08-5659-1459