“ห้างสังฆภัณฑ์ แสงแห่งศรัทธา ยอดขายอันดับ 1 ของสังฆทานชุด“

สังฆทาน มาตรฐาน สคบ. จัดส่งถึงบ้านท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของ พระสงฆ์
 • ได้รับรางวัล สังฆทาน สินค้าคุณภาพจาก สคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • มีสังฆทานคุณภาพ หลากหลายประเภท มีให้เลือกมากมาย ถวายเป็นไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 • พระสงฆ์ สามเณร ใช้ประโยชน์ได้จริง จากสังฆทานที่บรรจุสิ่งของทุกชิ้น
 • สังฆทานบรรจุใหม่ ทราบวันหมดอายุ ชัดเจน
 • แจงรายการและรายละเอียดของใช้ในสังฆทานทุกชิ้น ไม่ยัดไส้
 • ไม่ใช้ สังฆทานเวียน 100%

บริการจัดส่งในประเทศและต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2865-3999 06-2172-4665
ชุดสังฆทานยา
รหัสสินค้า -
ราคา 299 บาท
ชุดสังฆทานตักบาตร
รหัสสินค้า 00035435
ราคา 99 บาท
ชุดสังฆทานถุงเงิน
รหัสสินค้า 01302141
ราคา 650 บาท
ชุดสังฆทานถุงทอง
รหัสสินค้า 01302141
ราคา 650 บาท
ชุดสังฆทานกะละมัง
รหัสสินค้า 14901546
ราคา 699 บาท
ชุดสังฆทานถาด
รหัสสินค้า 55050111
ราคา 699 บาท
ชุดสังฆทานถาด
รหัสสินค้า -
ราคา 399 บาท
ชุดสังฆทานถาด พลาสติก
รหัสสินค้า 14901676
ราคา 649 บาท
ชุดสังฆทานถาด พลาสติก
รหัสสินค้า 14901676
ราคา 649 บาท
ชุดสังฆทานจาน
รหัสสินค้า 01302166
ราคา 299 บาท
ชุดสังฆทานกรรมฐาน สร้างบุญ
รหัสสินค้า 00894425
ราคา 659 บาท
ชุดสังฆทานถาด สแตนเลสเบอร์ 45
รหัสสินค้า 00020299
ราคา 459 บาท
ชุดสังฆทานถัง
รหัสสินค้า 09501089
ราคา 599 บาท
ชุดสังฆทานกระติกน้ำ
รหัสสินค้า -
ราคา - บาท
ชุดสังฆทานคูลเลอร์
รหัสสินค้า 00020466
ราคา 3,559 บาท
ชุดสังฆทานกระเช้า
รหัสสินค้า -
ราคา 1,300 บาท
ชุดสังฆทาน ชั้น
รหัสสินค้า 80360018
ราคา 1,199 บาท
ชุดสังฆทานกล่อง ของใช้
รหัสสินค้า -
ราคา 3,100 บาท
ชุดสังฆทานบาตร
รหัสสินค้า 0020251
ราคา 1,649 บาท
ชุดสังฆทานหม้อแบ่ง
รหัสสินค้า 00022282
ราคา 599 บาท
ชุดสังฆทานขัน ทองรวงข้าว
รหัสสินค้า 80130017
ราคา 1,650 บาท
ชุดสังฆทานสะพาย สร้างบุญ
รหัสสินค้า 01300246
ราคา 499 บาท
ชุดสังฆทานสะพาย สร้างบุญ
รหัสสินค้า 01300246
ราคา 499 บาท
ชุดสังฆทานสะพาย สร้างบุญ
รหัสสินค้า 01300246
ราคา 499 บาท
ชุดสังฆทานหม้อ ขนาด 40 ซม.
รหัสสินค้า 14901737
ราคา 2,559 บาท
ชุดสังฆทานหม้อ ขนาด 45 ซม.
รหัสสินค้า 14901577
ราคา 3,299 บาท
ชุดสังฆทานหม้อ ขนาด 50 ซม.
รหัสสินค้า -
ราคา 5,699 บาท

“ห้างสังฆภัณฑ์ แสงแห่งศรัทธา ยอดขายอันดับ 1 ของสังฆทานชุด“

สังฆทาน มาตรฐาน สคบ. จัดส่งถึงบ้านท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของ พระสงฆ์
 • ได้รับรางวัล สังฆทาน สินค้าคุณภาพจาก สคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • มีสังฆทานคุณภาพ หลากหลายประเภท มีให้เลือกมากมาย ถวายเป็นไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 • พระสงฆ์ สามเณร ใช้ประโยชน์ได้จริง จากสังฆทานที่บรรจุสิ่งของทุกชิ้น
 • สังฆทานบรรจุใหม่ ทราบวันหมดอายุ ชัดเจน
 • แจงรายการและรายละเอียดของใช้ในสังฆทานทุกชิ้น ไม่ยัดไส้
 • ไม่ใช้ สังฆทานเวียน 100%
บริการจัดส่งในประเทศและต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2865-3999 06-2172-4665
ชุดสังฆทานยา
รหัสสินค้า -
ราคา 299 บาท
ชุดสังฆทานตักบาตร
รหัสสินค้า 00035435
ราคา 99 บาท
ชุดสังฆทานถุงเงิน
รหัสสินค้า 01302141
ราคา 650 บาท
ชุดสังฆทานถุงทอง
รหัสสินค้า 01302141
ราคา 650 บาท
ชุดสังฆทานกะละมัง
รหัสสินค้า 14901546
ราคา 699 บาท
ชุดสังฆทานถาด
รหัสสินค้า 55050111
ราคา 699 บาท
ชุดสังฆทานถาด
รหัสสินค้า -
ราคา 399 บาท
ชุดสังฆทานถาด พลาสติก
รหัสสินค้า 14901676
ราคา 649 บาท
ชุดสังฆทานถาด พลาสติก
รหัสสินค้า 14901676
ราคา 649 บาท
ชุดสังฆทานจาน
รหัสสินค้า 01302166
ราคา 299 บาท
ชุดสังฆทานกรรมฐาน สร้างบุญ
รหัสสินค้า 00894425
ราคา 659 บาท
ชุดสังฆทานถาด สแตนเลสเบอร์ 45
รหัสสินค้า 00020299
ราคา 459 บาท
ชุดสังฆทานถัง
รหัสสินค้า 09501089
ราคา 599 บาท
ชุดสังฆทานกระติกน้ำ
รหัสสินค้า -
ราคา - บาท
ชุดสังฆทานคูลเลอร์
รหัสสินค้า 00020466
ราคา 3,559 บาท
ชุดสังฆทานกระเช้า
รหัสสินค้า -
ราคา 1,300 บาท
ชุดสังฆทาน ชั้น
รหัสสินค้า 80360018
ราคา 1,199 บาท
ชุดสังฆทานกล่อง ของใช้
รหัสสินค้า -
ราคา 3,100 บาท
ชุดสังฆทานบาตร
รหัสสินค้า 0020251
ราคา 1,649 บาท
ชุดสังฆทานหม้อแบ่ง
รหัสสินค้า 00022282
ราคา 599 บาท
ชุดสังฆทานขัน ทองรวงข้าว
รหัสสินค้า 80130017
ราคา 1,650 บาท
ชุดสังฆทานสะพาย สร้างบุญ
รหัสสินค้า 01300246
ราคา 499 บาท
ชุดสังฆทานสะพาย สร้างบุญ
รหัสสินค้า 01300246
ราคา 499 บาท
ชุดสังฆทานสะพาย สร้างบุญ
รหัสสินค้า 01300246
ราคา 499 บาท
ชุดสังฆทานหม้อ ขนาด 40 ซม.
รหัสสินค้า 14901737
ราคา 2,559 บาท
ชุดสังฆทานหม้อ ขนาด 45 ซม.
รหัสสินค้า 14901577
ราคา 3,299 บาท
ชุดสังฆทานหม้อ ขนาด 50 ซม.
รหัสสินค้า -
ราคา 5,699 บาท

“ห้างสังฆภัณฑ์ แสงแห่งศรัทธา ยอดขายอันดับ 1 ของสังฆทานชุด“

สังฆทาน มาตรฐาน สคบ. จัดส่งถึงบ้านท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุด ของ พระสงฆ์
 • ได้รับรางวัล สังฆทาน สินค้าคุณภาพจาก สคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • มีสังฆทานคุณภาพ หลากหลายประเภท มีให้เลือกมากมาย ถวายเป็นไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 • พระสงฆ์ สามเณร ใช้ประโยชน์ได้จริง จากสังฆทานที่บรรจุสิ่งของทุกชิ้น
 • สังฆทานบรรจุใหม่ ทราบวันหมดอายุ ชัดเจน
 • แจงรายการและรายละเอียดของใช้ในสังฆทานทุกชิ้น ไม่ยัดไส้
 • ไม่ใช้ สังฆทานเวียน 100%
บริการจัดส่งในประเทศและต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2865-3999 06-21724665
ชุดสังฆทานยา
รหัสสินค้า -
ราคา 299 บาท
ชุดสังฆทานตักบาตร
รหัสสินค้า 00035435
ราคา 99 บาท
ชุดสังฆทานถุงเงิน
รหัสสินค้า 01302141
ราคา 650 บาท
ชุดสังฆทานถุงทอง
รหัสสินค้า 01302141
ราคา 650 บาท
ชุดสังฆทานกะละมัง
รหัสสินค้า 14901546
ราคา 699 บาท
ชุดสังฆทานถาด
รหัสสินค้า 55050111
ราคา 699 บาท
ชุดสังฆทานถาด
รหัสสินค้า -
ราคา 399 บาท
ชุดสังฆทานถาด พลาสติก
รหัสสินค้า 14901676
ราคา 649 บาท
ชุดสังฆทานถาด พลาสติก
รหัสสินค้า 14901676
ราคา 649 บาท
ชุดสังฆทานจาน
รหัสสินค้า 01302166
ราคา 299 บาท
ชุดสังฆทานกรรมฐาน สร้างบุญ
รหัสสินค้า 00894425
ราคา 659 บาท
ชุดสังฆทานถาด สแตนเลสเบอร์ 45
รหัสสินค้า 00020299
ราคา 459 บาท
ชุดสังฆทานถัง
รหัสสินค้า 09501089
ราคา 599 บาท
ชุดสังฆทานกระติกน้ำ
รหัสสินค้า -
ราคา - บาท
ชุดสังฆทานคูลเลอร์
รหัสสินค้า 00020466
ราคา 3,559 บาท
ชุดสังฆทานกระเช้า
รหัสสินค้า -
ราคา 1,300 บาท
ชุดสังฆทาน ชั้น
รหัสสินค้า 80360018
ราคา 1,199 บาท
ชุดสังฆทานกล่อง ของใช้
รหัสสินค้า -
ราคา 3,100 บาท
ชุดสังฆทานบาตร
รหัสสินค้า 0020251
ราคา 1,649 บาท
ชุดสังฆทานหม้อแบ่ง
รหัสสินค้า 00022282
ราคา 599 บาท
ชุดสังฆทานขัน ทองรวงข้าว
รหัสสินค้า 80130017
ราคา 1,650 บาท
ชุดสังฆทานสะพาย สร้างบุญ
รหัสสินค้า 01300246
ราคา 499 บาท
ชุดสังฆทานสะพาย สร้างบุญ
รหัสสินค้า 01300246
ราคา 499 บาท
ชุดสังฆทานสะพาย สร้างบุญ
รหัสสินค้า 01300246
ราคา 499 บาท
ชุดสังฆทานหม้อ ขนาด 40 ซม.
รหัสสินค้า 14901737
ราคา 2,559 บาท
ชุดสังฆทานหม้อ ขนาด 45 ซม.
รหัสสินค้า 14901577
ราคา 3,299 บาท
ชุดสังฆทานหม้อ ขนาด 50 ซม.
รหัสสินค้า -
ราคา 5,699 บาท