ศูนย์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พระพุทธรูป พระประธาน ออกแบบอย่างปราณีตถูกต้องตามพุทธลักษณะ
รับหล่อ รับปั้น พระพุทธรูป พระบูชา
รูปเหมือน องค์เทพ พระมหากษัตริย์ ทุกแบบ ทุกขนาด

สวย สง่างาม ถูกพุทธลักษณะ มีให้เลือกทุกปางทุกขนาด

บริการส่งถึงที่ ตรงเวลานัดหมาย ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

น้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุลงในพระพุทธรูปทุกองค์

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-865-3999 06-2172-4665

บริการจัดส่งในประเทศและต่างประเทศ

พระพุทธรูปทุกองค์ จากแสงแห่งศรัทธา ได้น้อมอัญเชิญพระบรมสารีรกขธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบรรจุประดิษฐานไว้ทุกองค์ ยังผลให้พระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจดีย์โดยสมบูรณ์ เป็นเครื่องกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดา ทั้งหลายสำเร็จประโยชน์ สมเจตนาของท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ไว้สืบสานพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสือบต่อไป


อานิสงส์แห่งการถวายพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

         เปรียบเสมือนการสร้างโบสถ์ถึง 20 หลัง เจริญด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ ไถ่ถอนจากวิบากกรรมให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปและไปสู่สุคติภูมิ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการงาน การเงิน เจ้ากรรมนายเวรให้การอโหสิกรรม ทุกคำอธิษฐานเป็นจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธา

         สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดำรัสว่า “ดูกร มหาบพิตร ผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะทำด้วยไม้ แลสังกะสี ดีบุกก็ตาม จะทำด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับประมาณ การที่สร้างพระพุทธปฏิมากร หรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็ดี เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำให้เป็นบริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการบูชาด้วยมาลาแลของหอม ครั้งทำลายเบญจขันธ์ ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ ได้เป็นบรมกษัตริย์ในมนุษย์โลก สิ้นกาลนาน ภายหลังเมื่อโพธิสมภารพุทธการกธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” แล้วทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ ดังนี้มีบริการแกะสลักชื่อฐานพระให้ลูกค้าทุกท่าน ฟรี
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง จีวรริ้ว พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง จีวรริ้ว พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง จีวรริ้ว พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย ฐานเตี้ย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้ออัลลอยด์ จีวรริ้ว พ่ทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ทรงเครื่อง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง ขัดเงา จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานเตี้ย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
ทองเหลือง พ่นทอง จีวรเรียบ ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานเตี้ย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางนาคปรก
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
หลวงพ่อโสธร
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
ทรงอินเดียปางสมาธิ
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
ทรงอินเดียปางประทานพร
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางไสยาสน์
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางลีลา
เนื้อทองเหลือง รมดำ
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางลีลา
เนื้อทองเหลือง รมดำ
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางป่าเลไลยก์
ไฟเบอร์พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางป่าเลไลยก์
ทองเหลือง พ่นทอง จีวรเรียบ
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางห้ามญาติ
ไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางอุ้มบาติ
ไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางเปิดโลก
ทองเหลือง พ่นทอง จีวรเรียบ
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระอัคครสาวก
ไฟเบอร์ พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระอัคครสาวก
ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระสิวลี
ทองเหลือง รมมันปู
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.


Gallery
พระพุทธรูปไทย

1.พระพุทธชินราช
2.พระสุโขทัย
3.พระอู่ทอง
4.พระเขียงแสน
5.พระแก้วมรกต
6.พระยืนประจำวัน (พระประจำวัน พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
7.พระนาคปรก (พระประจำวันเสาร์)
8.พระนอน (พระประจำวันอังคาร)
9.พระนอน ปรินิพาน
10.พระนอน วัดราชา
11.พระป่าเรไรย์ (พระประจำวันพุธ กลางคืน)
12.พระพุทธมณฑล (ลีลา)
13.พระปางลีลา ห่มผ้าเรียบ
14.พระสิวรี (ท่ายืน)
15.พระสิวรี (ท่านั่ง)
16.พระโมคลา พระสารีบุตร
17.พระร่วงโรจน์ฤทธิ์
18.พระอินเดีย นั่งง
19.พระอินเดีย นั่ง กระบังใหญ่
20.พระอินเดีย ยืน
21.พระพุทธเมตตา
22.พระศรีอาริยเมตไตรยพุทธเจ้า
23.พระวัดหน้าพระเมรุราชิการาม
24.พระไพรีพินาศ
25.พระกาฬ
26.พระเจ้า 5 พระองค์
27.พระอุปคุต หรือ พระบัวเข็ม
28.พระเศรษฐีนวโกฏิ
29.พระสังขจายไทย
30.พระสังขจายจีน
31.พระภูมิ
32.พระเสริม
33.พระเสื้อเมือง
34.พระทรงเมือง
35.พระกาฬไชยศรี
36.พระสยามเทวาธิราช
37.พระชินสีห์ วัดบวร
38.พระศรีศาสดา วัดบวร
39.พระเจ้าทันใจ
40.พระศรีสากยมุณี วัดสุทัศน์
41.พระประจำวัน วัดสุทัศน์ รอบกำแพง
42.พระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ประเทศลาว
43.พระชินะปัญชะระ
44.พระนิรันตราย
45.พระทรงเครื่องยืน
46.พระมาลัย
47.พระพุทธธรรมราชา
48.พระพุทธเจ้า พร้อม ปัญจวคีทั้ง 5
49.พระพังพระกาฬ
50.พระปางขอฝน
51.พระปางเปิดโลก
52.พระอานนท์
53.พระอรหันต์
54.หลวงพ่อบ้านแหลม
55.หลวงพ่อเขาตะเครา
56.หลวงพ่อวัดไร่ขิง
57.หลวงพ่อพุทธสิหิงค์
58.หลวงพ่อพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช
59.หลวงพ่อโสธร
60.หลวงพ่อโต วัดบางพลี
61.หลวงพ่อมงคลบพิตร
62.หลวงพ่อเพชร
63.หลวงพ่อธรรมจักร
64.หลวงพ่อแก่นจันทร์
65.หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง อยุธยา
66.พระรอด
67.พระประจำวันเกิด ซิลิก้า สีประจำวันเกิด
68.พระประจำวันเกิด ทรงเครื่อง
69.พระประจำวันเกิด ทรงเครื่องแบบทวาราวดี
70.พระพุทธเจ้า ปางทรมานกาย
71.สมเด็จองค์ปฐม
72.พระพุทธเจ้าปางประสูตร
73.พระสั่งปั้นงาพิเศษ
74.พระรัตน (ห่มลาย หรือ ทรงเครื่อง)
75.พระพม่า
76.พระพุทธมหาธรรมราชา
77.พระธิเบต หรือ พระประเทศเนปาล
78.พระประจำเดือนเกิด
79.พระประจำปีเกิด
80.พระประจำวันเกิด ทรงเครื่อง
81.หลวงพ่อเจ็ดกษัตรยิ์
82.พระกริ่ง
83.หลวงพ่อศิลาขาว วัดพระปฐมเจดีย์


     แสงแห่งศรัทธาคือห้างสังฆภัณฑ์ ที่ให้บริการสินค้าทุกชนิดที่เกี่ยวกับการทำบุญ รวมถึงให้บริการรับจัดงานทำบุญ เพื่อให้บริการชาวพุทธแบบครบวงจร มาหาเราที่เดียวจบทุกขั้นตอน ทั้งสินค้าสังฆภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สังฆทานของเราได้รับมาตรฐานจาก มอก. พระสงฆ์สามารถใช้ได้จริง มีฉลากวันหมดอายุบอกชัดเจน นอกจากสินค้าสังฆภัณฑ์และสังฆทานแล้ว แสงแห่งศรัทธายังเป็นศูนย์รวมพระพุทธรูป จัดจำน่ายพระพุทธรูป ทุกปางทุกขนาด
     มีให้ท่านเลือกมากมาย เรานำพระพุทธรูปทุกปางทุกขนาดมารวมไว้ที่นี่ ท่านสามารถเข้ามาเดินเลือกชมภายในร้านได้ทันที สินค้าเกี่ยวกับพระพุทธรูปชิ้นไหนที่ไม่มีในเวปไซท์ ท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ 02-865-3999 06-2172-4665 เรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษากับทุกท่าน
     พระพุทธรูปของเราทุกองค์ ออกแบบสวยงดงามปราณีต ถูกต้องตามพุทธลักษณะ เราทำการเก็บงานตรวจความเรียบร้อยของสินค้าทุกชิ้นก่อนส่งถึงที่หมาย รับรองได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

ศูนย์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พระพุทธรูป พระประธาน ออกแบบอย่างปราณีตถูกต้องตามพุทธลักษณะ
รับหล่อ รับปั้น พระพุทธรูป พระบูชา
รูปเหมือน องค์เทพ พระมหากษัตริย์ ทุกแบบ ทุกขนาด


สวย สง่างาม ถูกพุทธลักษณะ มีให้เลือกทุกปางทุกขนาด

บริการส่งถึงที่ ตรงเวลานัดหมาย ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

น้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุลงในพระพุทธรูปทุกองค์

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-865-3999 06-2172-4665

บริการจัดส่งในประเทศและต่างประเทศ

พระพุทธรูปทุกองค์ จากแสงแห่งศรัทธา ได้น้อมอัญเชิญพระบรมสารีรกขธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบรรจุประดิษฐานไว้ทุกองค์ ยังผลให้พระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจดีย์โดยสมบูรณ์ เป็นเครื่องกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดา ทั้งหลายสำเร็จประโยชน์ สมเจตนาของท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ไว้สืบสานพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสือบต่อไปอานิสงส์แห่งการถวายพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

         เปรียบเสมือนการสร้างโบสถ์ถึง 20 หลัง เจริญด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ ไถ่ถอนจากวิบากกรรมให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปและไปสู่สุคติภูมิ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการงาน การเงิน เจ้ากรรมนายเวรให้การอโหสิกรรม ทุกคำอธิษฐานเป็นจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธา

         สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดำรัสว่า “ดูกร มหาบพิตร ผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะทำด้วยไม้ แลสังกะสี ดีบุกก็ตาม จะทำด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับประมาณ การที่สร้างพระพุทธปฏิมากร หรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็ดี เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำให้เป็นบริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการบูชาด้วยมาลาแลของหอม ครั้งทำลายเบญจขันธ์ ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ ได้เป็นบรมกษัตริย์ในมนุษย์โลก สิ้นกาลนาน ภายหลังเมื่อโพธิสมภารพุทธการกธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” แล้วทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ ดังนี้มีบริการแกะสลักชื่อฐานพระให้ลูกค้าทุกท่าน ฟรี
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง จีวรริ้ว พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง จีวรริ้ว พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง จีวรริ้ว พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย ฐานเตี้ย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้ออัลลอยด์ จีวรริ้ว พ่ทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ทรงเครื่อง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง ขัดเงา จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานเตี้ย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
ทองเหลือง พ่นทอง จีวรเรียบ ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานเตี้ย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางนาคปรก
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
หลวงพ่อโสธร
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
ทรงอินเดียปางสมาธิ
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
ทรงอินเดียปางประทานพร
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางไสยาสน์
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางลีลา
เนื้อทองเหลือง รมดำ
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางลีลา
เนื้อทองเหลือง รมดำ
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางป่าเลไลยก์
ไฟเบอร์พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางป่าเลไลยก์
ทองเหลือง พ่นทอง จีวรเรียบ
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางห้ามญาติ
ไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางอุ้มบาติ
ไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางเปิดโลก
ทองเหลือง พ่นทอง จีวรเรียบ
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระอัคครสาวก
ไฟเบอร์ พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระอัคครสาวก
ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระสิวลี
ทองเหลือง รมมันปู
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.


Gallery
พระพุทธรูปไทย

1.พระพุทธชินราช
2.พระสุโขทัย
3.พระอู่ทอง
4.พระเขียงแสน
5.พระแก้วมรกต
6.พระยืนประจำวัน (พระประจำวัน พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
7.พระนาคปรก (พระประจำวันเสาร์)
8.พระนอน (พระประจำวันอังคาร)
9.พระนอน ปรินิพาน
10.พระนอน วัดราชา
11.พระป่าเรไรย์ (พระประจำวันพุธ กลางคืน)
12.พระพุทธมณฑล (ลีลา)
13.พระปางลีลา ห่มผ้าเรียบ
14.พระสิวรี (ท่ายืน)
15.พระสิวรี (ท่านั่ง)
16.พระโมคลา พระสารีบุตร
17.พระร่วงโรจน์ฤทธิ์
18.พระอินเดีย นั่งง
19.พระอินเดีย นั่ง กระบังใหญ่
20.พระอินเดีย ยืน
21.พระพุทธเมตตา
22.พระศรีอาริยเมตไตรยพุทธเจ้า
23.พระวัดหน้าพระเมรุราชิการาม
24.พระไพรีพินาศ
25.พระกาฬ
26.พระเจ้า 5 พระองค์
27.พระอุปคุต หรือ พระบัวเข็ม
28.พระเศรษฐีนวโกฏิ
29.พระสังขจายไทย
30.พระสังขจายจีน
31.พระภูมิ
32.พระเสริม
33.พระเสื้อเมือง
34.พระทรงเมือง
35.พระกาฬไชยศรี
36.พระสยามเทวาธิราช
37.พระชินสีห์ วัดบวร
38.พระศรีศาสดา วัดบวร
39.พระเจ้าทันใจ
40.พระศรีสากยมุณี วัดสุทัศน์
41.พระประจำวัน วัดสุทัศน์ รอบกำแพง
42.พระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ประเทศลาว
43.พระชินะปัญชะระ
44.พระนิรันตราย
45.พระทรงเครื่องยืน
46.พระมาลัย
47.พระพุทธธรรมราชา
48.พระพุทธเจ้า พร้อม ปัญจวคีทั้ง 5
49.พระพังพระกาฬ
50.พระปางขอฝน
51.พระปางเปิดโลก
52.พระอานนท์
53.พระอรหันต์
54.หลวงพ่อบ้านแหลม
55.หลวงพ่อเขาตะเครา
56.หลวงพ่อวัดไร่ขิง
57.หลวงพ่อพุทธสิหิงค์
58.หลวงพ่อพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช
59.หลวงพ่อโสธร
60.หลวงพ่อโต วัดบางพลี
61.หลวงพ่อมงคลบพิตร
62.หลวงพ่อเพชร
63.หลวงพ่อธรรมจักร
64.หลวงพ่อแก่นจันทร์
65.หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง อยุธยา
66.พระรอด
67.พระประจำวันเกิด ซิลิก้า สีประจำวันเกิด
68.พระประจำวันเกิด ทรงเครื่อง
69.พระประจำวันเกิด ทรงเครื่องแบบทวาราวดี
70.พระพุทธเจ้า ปางทรมานกาย
71.สมเด็จองค์ปฐม
72.พระพุทธเจ้าปางประสูตร
73.พระสั่งปั้นงาพิเศษ
74.พระรัตน (ห่มลาย หรือ ทรงเครื่อง)
75.พระพม่า
76.พระพุทธมหาธรรมราชา
77.พระธิเบต หรือ พระประเทศเนปาล
78.พระประจำเดือนเกิด
79.พระประจำปีเกิด
80.พระประจำวันเกิด ทรงเครื่อง
81.หลวงพ่อเจ็ดกษัตรยิ์
82.พระกริ่ง
83.หลวงพ่อศิลาขาว วัดพระปฐมเจดีย์

ศูนย์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พระพุทธรูป พระประธาน ออกแบบอย่างปราณีตถูกต้องตามพุทธลักษณะ
รับหล่อ รับปั้น พระพุทธรูป พระบูชา
รูปเหมือน องค์เทพ พระมหากษัตริย์ ทุกแบบ ทุกขนาด


สวย สง่างาม ถูกพุทธลักษณะ มีให้เลือกทุกปางทุกขนาด

บริการส่งถึงที่ ตรงเวลานัดหมาย ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

น้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุลงในพระพุทธรูปทุกองค์

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-865-3999 06-2172-4665
บริการจัดส่งในประเทศและต่างประเทศ


พระพุทธรูปทุกองค์ จากแสงแห่งศรัทธา ได้น้อมอัญเชิญพระบรมสารีรกขธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบรรจุประดิษฐานไว้ทุกองค์ ยังผลให้พระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจดีย์โดยสมบูรณ์ เป็นเครื่องกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดา ทั้งหลายสำเร็จประโยชน์ สมเจตนาของท่านเจ้าภาพผู้มีศรัทธา ถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ไว้สืบสานพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสือบต่อไป


สายด่วน 08-6328-9465

อานิสงส์แห่งการถวายพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

         เปรียบเสมือนการสร้างโบสถ์ถึง 20 หลัง เจริญด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ ไถ่ถอนจากวิบากกรรมให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปและไปสู่สุคติภูมิ ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งการงาน การเงิน เจ้ากรรมนายเวรให้การอโหสิกรรม ทุกคำอธิษฐานเป็นจริงได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธา

         สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธดำรัสว่า “ดูกร มหาบพิตร ผู้เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคลจะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือทำด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะทำด้วยไม้ แลสังกะสี ดีบุกก็ตาม จะทำด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างทำนั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับประมาณ การที่สร้างพระพุทธปฏิมากร หรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปก็ดี เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร ครั้งเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ได้เห็นนิ้วพระหัตถ์พระพุทธปฏิมากรซึ่งทำด้วยดินเหนียวหักขาดไปนิ้วหนึ่ง จึงนำเอาดินเหนียวมาปั้นทำให้เป็นบริบูรณ์เป็นปกติ แล้วทำการสักการบูชาด้วยมาลาแลของหอม ครั้งทำลายเบญจขันธ์ ก็ได้เสวยสมบัติในสวรรค์ ได้เป็นบรมกษัตริย์ในมนุษย์โลก สิ้นกาลนาน ภายหลังเมื่อโพธิสมภารพุทธการกธรรมเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” แล้วทรงเทศนาถึงอดีตชาติของพระองค์ ดังนี้มีบริการแกะสลักชื่อฐานพระให้ลูกค้าทุกท่าน ฟรี
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง จีวรริ้ว พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง จีวรริ้ว พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง จีวรริ้ว พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย ฐานเตี้ย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้ออัลลอยด์ จีวรริ้ว พ่ทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ทรงเครื่อง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางมารวิชัย
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง ขัดเงา จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางประทานพร
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง จีวรริ้ว ฐานเตี้ย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
ทองเหลือง พ่นทอง จีวรเรียบ ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปรางสมาธิ
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานเตี้ย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระพุทธชินราช
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางนาคปรก
ทองเหลือง พ่นทอง
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
หลวงพ่อโสธร
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
ทรงอินเดียปางสมาธิ
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
ทรงอินเดียปางประทานพร
เนื้อไฟเบอร์ พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางไสยาสน์
ไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางลีลา
เนื้อทองเหลือง รมดำ
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางลีลา
เนื้อทองเหลือง รมดำ
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางป่าเลไลยก์
ไฟเบอร์พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางป่าเลไลยก์
ทองเหลือง พ่นทอง
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางห้ามญาติ
ไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางอุ้มบาติ
ไฟเบอร์ พ่นทอง ห่มลาย
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระปางเปิดโลก
ทองเหลือง พ่นทอง จีวรเรียบ
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระอัคครสาวก
ไฟเบอร์ พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระอัคครสาวก
ทองเหลือง พ่นทอง ฐานบัว
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.
พระสิวลี
ทองเหลือง รมมันปู
หน้าตัก 9 นิ้ว - 109 นิ้ว
สูง 120 ซม. ลึก 25 ซม.


Gallery
พระพุทธรูปไทย

1.พระพุทธชินราช
2.พระสุโขทัย
3.พระอู่ทอง
4.พระเขียงแสน
5.พระแก้วมรกต
6.พระยืนประจำวัน (พระประจำวัน พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
7.พระนาคปรก (พระประจำวันเสาร์)
8.พระนอน (พระประจำวันอังคาร)
9.พระนอน ปรินิพาน
10.พระนอน วัดราชา
11.พระป่าเรไรย์ (พระประจำวันพุธ กลางคืน)
12.พระพุทธมณฑล (ลีลา)
13.พระปางลีลา ห่มผ้าเรียบ
14.พระสิวรี (ท่ายืน)
15.พระสิวรี (ท่านั่ง)
16.พระโมคลา พระสารีบุตร
17.พระร่วงโรจน์ฤทธิ์
18.พระอินเดีย นั่งง
19.พระอินเดีย นั่ง กระบังใหญ่
20.พระอินเดีย ยืน
21.พระพุทธเมตตา
22.พระศรีอาริยเมตไตรยพุทธเจ้า
23.พระวัดหน้าพระเมรุราชิการาม
24.พระไพรีพินาศ
25.พระกาฬ
26.พระเจ้า 5 พระองค์
27.พระอุปคุต หรือ พระบัวเข็ม
28.พระเศรษฐีนวโกฏิ
29.พระสังขจายไทย
30.พระสังขจายจีน
31.พระภูมิ
32.พระเสริม
33.พระเสื้อเมือง
34.พระทรงเมือง
35.พระกาฬไชยศรี
36.พระสยามเทวาธิราช
37.พระชินสีห์ วัดบวร
38.พระศรีศาสดา วัดบวร
39.พระเจ้าทันใจ
40.พระศรีสากยมุณี วัดสุทัศน์
41.พระประจำวัน วัดสุทัศน์ รอบกำแพง
42.พระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ประเทศลาว
43.พระชินะปัญชะระ
44.พระนิรันตราย
45.พระทรงเครื่องยืน
46.พระมาลัย
47.พระพุทธธรรมราชา
48.พระพุทธเจ้า พร้อม ปัญจวคีทั้ง 5
49.พระพังพระกาฬ
50.พระปางขอฝน
51.พระปางเปิดโลก
52.พระอานนท์
53.พระอรหันต์
54.หลวงพ่อบ้านแหลม
55.หลวงพ่อเขาตะเครา
56.หลวงพ่อวัดไร่ขิง
57.หลวงพ่อพุทธสิหิงค์
58.หลวงพ่อพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช
59.หลวงพ่อโสธร
60.หลวงพ่อโต วัดบางพลี
61.หลวงพ่อมงคลบพิตร
62.หลวงพ่อเพชร
63.หลวงพ่อธรรมจักร
64.หลวงพ่อแก่นจันทร์
65.หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง อยุธยา
66.พระรอด
67.พระประจำวันเกิด ซิลิก้า สีประจำวันเกิด
68.พระประจำวันเกิด ทรงเครื่อง
69.พระประจำวันเกิด ทรงเครื่องแบบทวาราวดี
70.พระพุทธเจ้า ปางทรมานกาย
71.สมเด็จองค์ปฐม
72.พระพุทธเจ้าปางประสูตร
73.พระสั่งปั้นงาพิเศษ
74.พระรัตน (ห่มลาย หรือ ทรงเครื่อง)
75.พระพม่า
76.พระพุทธมหาธรรมราชา
77.พระธิเบต หรือ พระประเทศเนปาล
78.พระประจำเดือนเกิด
79.พระประจำปีเกิด
80.พระประจำวันเกิด ทรงเครื่อง
81.หลวงพ่อเจ็ดกษัตรยิ์
82.พระกริ่ง
83.หลวงพ่อศิลาขาว วัดพระปฐมเจดีย์