พิธีตั้งศาลพระภูมิ และสักการะบูชา พระชัยมงคล อย่างถูกวิธีเพื่อเป็นสิริมงคล
พิธีตั้งศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ "พระภูมิ" หรือ "ภูมิเทวดา" คือ ศาลตัวเรือนมีเสาเดี่ยว มีพระชัยมงคลหรือปู่ชัยมงคล (เจว็ด) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประดิษฐานอยู่ในศาลพระภูมิเท่านั้น ในสมัยโบราณเจว็ดจะทำมาจากไม้แกะสลัก หรือดินปั้นคล้ายแผ่นเสมา แต่ในปัจจุบันทำมาจากแผ่นทองเหลือง หล่อเป็นรูปลอยองค์ รูปทรงถอดแบบให้คล้ายคลึงกับเทวดา ในมือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือสมุด ซึ่งการถือสมุด ในคติความเชื่อแบบเก่าเชื่อกันว่า สมุดเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญา และยังหมายความถึงความรอบรู้ช่องทางการประกอบสัมมาอาชีพ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่พระชัยมงคลบางแห่ง มือซ้ายจะถือ ถุงเงิน ถุงทอง หมายถึงความร่ำรวย ดังนั้นในสมัยนี้ เราไม่ค่อยได้เห็นพระเจว็ดถือสมุดกันเท่าไรนัก ส่วนมากจะถือ ถุงเงินถุงทอง มากกว่า

พิธีตั้งศาลพระภูมิ

คนไทยมีความเชื่อว่า เมื่อได้กราบไหว้บูชาท่านแล้ว ท่านจะอำนวยพรให้แก่ผู้บูชาได้ ให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และอำนวยพรในเรื่องของการงาน การเรียน และการเงินต่าง ๆ และขอพรให้ท่านเมตตาในเวลาที่เราเกิดปัญหา หรือติดขัดเรื่องการงาน เรื่องเงินทอง และเรื่องเรียน ให้อุปสรรคนั้นผ่านพ้นไปด้วยดี การกราบไหว้บูชาท่านกระทำในเวลาเช้าทุกวัน หรือ ไม่มีเวลาทุกวัน ควรไหว้สักการะศาลพระภูมิ(พระชัยมงคล)ทุกวันพระ วันอังคาร วันเสาร์ หรือวันสำคัญต่างๆ,วันเกิดของตน และวันนักขัตฤกษ์ ก็สามารถสวดมนต์ขอพรจากท่านได้ แต่ควรสักการะท่านอยู่เป็นนิด

การตั้งศาลพระภูมิ
         ในการประกอบพิธีกรรมต้องมีการกระทำกันอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย การเซ่นสังเวยและการตั้งศาลพระภูมิ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาแต่โบราณ โดยจะกระทำเมื่อปลูกบ้านใหม่หรือย้ายที่อยู่ เพราะเชื่อว่าขั้นตอนการตั้งศาลจะเป็นการขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปจากบ้าน แล้วจึงอัญเชิญพระภูมิมาสิงสถิตเพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านและบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภ และถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของบ้าน พิธีการตั้งศาลนั้น โดยทั่วไปเจ้าของบ้านจะปรึกษาผู้รู้หรือพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี มาประกอบพิธีให้

 ฤกษ์ที่นิยมคือเริ่มจากการตรวจดูฤกษ์ยาม ซึ่งเข้ากับวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้าน เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

 • ภูมิปาโลฤกษ์ หรือฤกษ์ผู้รักษาแผ่นดินเป็นฤกษ์ของพระภูมิโดยเฉพาะ
 • เทวีฤกษ์ หรือฤกษ์ของนักธุรกิจ ร้านเสริมสวย
 • มหัทธโนฤกษ์ หรือฤกษ์มหาเศรษฐี สำหรับเจ้าบ้านที่เป็นพ่อค้า
 • ราชาฤกษ์ หรือฤกษ์ผู้ยิ่งใหญ่สูงส่ง
 • ฤกษ์มงคลทั่ว ๆ ไป


ส่วนฤกษ์ที่ห้ามยกศาลโดยเด็ดขาด คือ

 • ฤกษ์คนจน จะทำให้ตกต่ำไม่เจริญก้าวหน้า
 • ฤกษ์โจร จะถูกโจรผู้ร้ายเบียดเบียน
 • ฤกษ์นักการเมือง จะถูกโยกย้ายบ่อย อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง
 • ฤกษ์พระสงฆ์ ไม่เหมาะกับชาวบ้านให้งดเว้น เพราะถือเป็นฤกษ์ขัดลาภ


ถ้าเป็นวันดีตามโบราณจะเป็นวันที่ตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรม 2, 4, 6, 9, 11 ค่ำ ส่วนวันเดือนที่ห้ามยกศาลมีวันพฤหัสบดี วันเสาร์เดือน 1, 5, 9 วันพุธ วันศุกร์เดือน 2, 6, 10 วันอังคารเดือน 3, 7, 11 และวันจันทร์เดือน 4, 8, 12

เมื่อหาฤกษ์งามยามดีแล้ว จึงหาที่ตั้งศาลตามตำรากล่าวว่าต้องเป็นที่ที่สะอาด เงาบ้านไม่ควรทับศาล และเงาศาลไม่ควรทับบ้านเช่นกัน เพราะจะเป็นการหมิ่นพระภูมิ ถือเป็นอัปมงคล และห้ามหันหน้าเจว็ดตรงทางเข้าบ้าน เพราะถือว่าเป็นการเหยียบศีรษะพระภูมิท่าน บริเวณที่ดินที่จะใช้ตั้งศาล ควรมีความกว้างยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๔ x ๔ ยกพื้นให้เหนือพื้นดินประมาณ ๑ คืบ ให้มีพื้นที่พอเดินรอบศาลได้

การตั้งศาลพระภูมิตามทิศที่ถูกต้องก็จะเป็นมงคลเช่นกัน ที่นิยมมีดังนี้
 • ศาลพระภูมิผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ ราชตระกูล หันหน้าศาลไปทางทิศเหนือ
 • ศาลพระภูมินา ทุ่งลาน หันหน้าศาลไปทางทิศตะวันตก
 • ศาลพระภูมิบ้านคหบดี เศรษฐี พ่อค้า หันหน้าไปทางทิศใต้
 • ศาลพระภูมิวัด ปูชนียวัตถุ สาธารณสถาน หันหน้าศาลไปทางทิศตะวันออก
 • สำหรับคนธรรมดาสามัญในตำราไม่ได้กล่าวไว้ แต่ผู้ทำพิธีนิยมหันหน้าศาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้


ตัวศาลพระภูมินั้นไม่มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นสีใดหรือขนาดเท่าใด ส่วนใหญ่จะนิยมใช้สีประจำวันเกิดของเจ้าที่ ลักษณะและรูปแบบของศาลพระภูมิจะสะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการของบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัยและความเจริญของบ้านเมืองอย่างเช่นบ้านในสมัยโบราณ สร้างเป็นเรือนไม้ทรงไทย ศาลพระภูมิก็จะมีรูปแบบเป็นทรงไทยไม้หลังน้อย ๆ เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันเราจึงเห็นรูปแบบของศาลพระภูมิที่ดูแปลกตาตามยุค บางแห่งสร้างขึ้นจากการย่อส่วนของสถานที่จริง เพื่อให้เข้ากับอาคารที่มีอยู่

เครื่องบวงสรวง

เครื่องสักการะและสังเวยพระภูมิ (ชุดใหญ่)

1. เก้าอี้และโต๊ะประกอบพิธี ขนาดพอวางเครื่องสังเวยได้ และผ้าขาวปูโต๊ะ
2. ผ้าขาวสำหรับผู้ทำพิธี ๑ ผืน และห่มสไบเฉียงทับเสื้ออีก ๑ ผืน
3. ร่มกระดาษ ๑ คัน
4. พานเชิงสำหรับวางเจว็ด
5. ขันน้ำมนต์ ๑ ใบ นิยมใช้ขันสำริดเพื่อความขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น
6. ใบไม้ชื่อเป็นมงคลใส่ในขันน้ำมนต์ ได้แก่ ใบเงิน ใบนาค ใบชัยพฤกษ์ ใบทับทิม ใบมะยม หญ้าคา
7. แป้งกระแจะและน้ำมันหอม พร้อมถ้วยสำหรับผสมแป้งเจิม
8. เทียนทำน้ำมนต์ ทำมาจากขี้ผึ้ง ๑ บาท ไส้ ๑๒ เส้น
9. ธูปเทียนรายประจำทิศทั้งแปด รวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มทำมาจากขี้ผึ้ง ๑ บาท
10. ธูปเทียนสำหรับพราหมณ์ผู้ทำพิธีและเจ้าบ้านใช้บูชาพระภูมิ
11. ดอกไม้สี ๑ กระถาง
12. ข้าวตอก ๑ กระทง
13. ถั่วและงาคั่วรวมกัน ๑ กระทง
14. ถั่วดิบ งาดิบ อย่างละ ๑ กระทง
15. บายศรีปากชาม ๑ ที่ ใส่ไข่ต้มที่ยอด ๑ ฟอง วางรายรอบอีก ๑ ฟอง
16. กล้วยน้ำว้า ๑ หวี
17. มะพร้าวอ่อน ๑ ผล
18. ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว แกงบวดฟักทองหรือมันเทศอย่างละ ๑ กระทง
19. ข้าวทิพย์ (ข้าวรำ) ๘ ก้อน
20. เป็ด ไก่ ปูทะเลปลาช่อน อย่างละ ๑ ตัว พร้อมน้ำจิ้มซึ่ง ทำด้วยมะนาวสด เกลือป่น พริกตำละเอียดไม่ใช้ของอื่นปน
21. หัวหมูเครื่องครบ (มีหัว หาง และตีน) ๑ หัว
22. อ้อยควั่นประดับดอกไม้ ๑ จาน
23. น้ำชา ๑ ถ้วย
24. หมากพลู บุหรี่ อย่างละ ๑ จาน
25. เนยและนมข้น อย่างละ ๑ กระทง
* ของเซ่นสังเวยอาจเพิ่มได้อีกตามความพอใจของเจ้าของบ้าน เช่น ของคาว หรือผลไม้ตามฤดูกาล

วิธีการบูชาศาลพระภูมิ
ให้จุดธูป 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วต่อด้วยพระคาถาดังนี้

ภูมมัสมิง ทิสาภาเค สันติภูมมา มหิทธิกา เตปิตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ ( 3 จบ ) สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่ รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลี ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุขแด่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า (..........แล้วแต่จะอธิษฐาน......)มั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนืองนอง โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เม

คำบูชาและคำถวายสังเวยพระภูมิ
ภุมมัสมิง ทิสาภาเค สันติ ภุมมา มหิทธิกา เตปิอัมเห อนุรักขันตุ อโรคเยน สุเขนจ สูปพยัญชน สัมปันนัง ปริภุญชันตุ ชัยมงคลเทวา สัพพโทสัง ขมันตุเม

ศาล

รับออกแบบสร้างศาลขนาดพิเศษทุกชนิดผลิต จำหน่ายศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ทุกแบบทุกขนาด ตามที่ลูกค้าต้องการ บริการพิเศษ รับบูรณะฟื้นฟูสภาพศาลเก่าทุกชนิด ให้้กลับดูใหม่ รับจัดพิธีกรรมบวงสรวง ตั้งศาล ถอนและย้ายศาล ศิลปกรรม-ออกแบบ ดำเนินการ “โดยศรัทธาพิธี”

ผลิตและจำหน่าย ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ รับตั้งศาล รับทำพิธี ตั้งเสาเอก ซ่อมศาล กระถาง
โต๊ะ ชุดสนาม งานแบบปูนซีเมนต์ตามสั่ง โดยช่างผู้ชำนาญงานมากว่า 10 ปี มีแบบและขนาดต่างๆ ให้เลือกกว่า 100 แบบ
บริการแนะนำผู้ชำนาญงานพิธีให้ มีบริการซ่อมแซม ปรับปรุง ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ รับเคลื่อนย้ายศาล
พิธีตั้งศาลพระภูมิ และสักการะบูชา พระชัยมงคล อย่างถูกวิธีเพื่อเป็นสิริมงคล
พิธีตั้งศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ "พระภูมิ" หรือ "ภูมิเทวดา" คือ ศาลตัวเรือนมีเสาเดี่ยว มีพระชัยมงคลหรือปู่ชัยมงคล (เจว็ด) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประดิษฐานอยู่ในศาลพระภูมิเท่านั้น ในสมัยโบราณเจว็ดจะทำมาจากไม้แกะสลัก หรือดินปั้นคล้ายแผ่นเสมา แต่ในปัจจุบันทำมาจากแผ่นทองเหลือง หล่อเป็นรูปลอยองค์ รูปทรงถอดแบบให้คล้ายคลึงกับเทวดา ในมือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือสมุด ซึ่งการถือสมุด ในคติความเชื่อแบบเก่าเชื่อกันว่า สมุดเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญา และยังหมายความถึงความรอบรู้ช่องทางการประกอบสัมมาอาชีพ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่พระชัยมงคลบางแห่ง มือซ้ายจะถือ ถุงเงิน ถุงทอง หมายถึงความร่ำรวย ดังนั้นในสมัยนี้ เราไม่ค่อยได้เห็นพระเจว็ดถือสมุดกันเท่าไรนัก ส่วนมากจะถือ ถุงเงินถุงทอง มากกว่า

พิธีตั้งศาลพระภูมิ

คนไทยมีความเชื่อว่า เมื่อได้กราบไหว้บูชาท่านแล้ว ท่านจะอำนวยพรให้แก่ผู้บูชาได้ ให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และอำนวยพรในเรื่องของการงาน การเรียน และการเงินต่าง ๆ และขอพรให้ท่านเมตตาในเวลาที่เราเกิดปัญหา หรือติดขัดเรื่องการงาน เรื่องเงินทอง และเรื่องเรียน ให้อุปสรรคนั้นผ่านพ้นไปด้วยดี การกราบไหว้บูชาท่านกระทำในเวลาเช้าทุกวัน หรือ ไม่มีเวลาทุกวัน ควรไหว้สักการะศาลพระภูมิ(พระชัยมงคล)ทุกวันพระ วันอังคาร วันเสาร์ หรือวันสำคัญต่างๆ,วันเกิดของตน และวันนักขัตฤกษ์ ก็สามารถสวดมนต์ขอพรจากท่านได้ แต่ควรสักการะท่านอยู่เป็นนิด

การตั้งศาลพระภูมิ
         ในการประกอบพิธีกรรมต้องมีการกระทำกันอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย การเซ่นสังเวยและการตั้งศาลพระภูมิ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาแต่โบราณ โดยจะกระทำเมื่อปลูกบ้านใหม่หรือย้ายที่อยู่ เพราะเชื่อว่าขั้นตอนการตั้งศาลจะเป็นการขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปจากบ้าน แล้วจึงอัญเชิญพระภูมิมาสิงสถิตเพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านและบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภ และถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของบ้าน พิธีการตั้งศาลนั้น โดยทั่วไปเจ้าของบ้านจะปรึกษาผู้รู้หรือพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี มาประกอบพิธีให้

 ฤกษ์ที่นิยมคือเริ่มจากการตรวจดูฤกษ์ยาม ซึ่งเข้ากับวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้าน เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

 • ภูมิปาโลฤกษ์ หรือฤกษ์ผู้รักษาแผ่นดินเป็นฤกษ์ของพระภูมิโดยเฉพาะ
 • เทวีฤกษ์ หรือฤกษ์ของนักธุรกิจ ร้านเสริมสวย
 • มหัทธโนฤกษ์ หรือฤกษ์มหาเศรษฐี สำหรับเจ้าบ้านที่เป็นพ่อค้า
 • ราชาฤกษ์ หรือฤกษ์ผู้ยิ่งใหญ่สูงส่ง
 • ฤกษ์มงคลทั่ว ๆ ไป


ส่วนฤกษ์ที่ห้ามยกศาลโดยเด็ดขาด คือ

 • ฤกษ์คนจน จะทำให้ตกต่ำไม่เจริญก้าวหน้า
 • ฤกษ์โจร จะถูกโจรผู้ร้ายเบียดเบียน
 • ฤกษ์นักการเมือง จะถูกโยกย้ายบ่อย อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง
 • ฤกษ์พระสงฆ์ ไม่เหมาะกับชาวบ้านให้งดเว้น เพราะถือเป็นฤกษ์ขัดลาภ


ถ้าเป็นวันดีตามโบราณจะเป็นวันที่ตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรม 2, 4, 6, 9, 11 ค่ำ ส่วนวันเดือนที่ห้ามยกศาลมีวันพฤหัสบดี วันเสาร์เดือน 1, 5, 9 วันพุธ วันศุกร์เดือน 2, 6, 10 วันอังคารเดือน 3, 7, 11 และวันจันทร์เดือน 4, 8, 12

เมื่อหาฤกษ์งามยามดีแล้ว จึงหาที่ตั้งศาลตามตำรากล่าวว่าต้องเป็นที่ที่สะอาด เงาบ้านไม่ควรทับศาล และเงาศาลไม่ควรทับบ้านเช่นกัน เพราะจะเป็นการหมิ่นพระภูมิ ถือเป็นอัปมงคล และห้ามหันหน้าเจว็ดตรงทางเข้าบ้าน เพราะถือว่าเป็นการเหยียบศีรษะพระภูมิท่าน บริเวณที่ดินที่จะใช้ตั้งศาล ควรมีความกว้างยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๔ x ๔ ยกพื้นให้เหนือพื้นดินประมาณ ๑ คืบ ให้มีพื้นที่พอเดินรอบศาลได้

การตั้งศาลพระภูมิตามทิศที่ถูกต้องก็จะเป็นมงคลเช่นกัน ที่นิยมมีดังนี้
 • ศาลพระภูมิผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ ราชตระกูล หันหน้าศาลไปทางทิศเหนือ
 • ศาลพระภูมินา ทุ่งลาน หันหน้าศาลไปทางทิศตะวันตก
 • ศาลพระภูมิบ้านคหบดี เศรษฐี พ่อค้า หันหน้าไปทางทิศใต้
 • ศาลพระภูมิวัด ปูชนียวัตถุ สาธารณสถาน หันหน้าศาลไปทางทิศตะวันออก
 • สำหรับคนธรรมดาสามัญในตำราไม่ได้กล่าวไว้ แต่ผู้ทำพิธีนิยมหันหน้าศาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้


ตัวศาลพระภูมินั้นไม่มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นสีใดหรือขนาดเท่าใด ส่วนใหญ่จะนิยมใช้สีประจำวันเกิดของเจ้าที่ ลักษณะและรูปแบบของศาลพระภูมิจะสะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการของบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัยและความเจริญของบ้านเมืองอย่างเช่นบ้านในสมัยโบราณ สร้างเป็นเรือนไม้ทรงไทย ศาลพระภูมิก็จะมีรูปแบบเป็นทรงไทยไม้หลังน้อย ๆ เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันเราจึงเห็นรูปแบบของศาลพระภูมิที่ดูแปลกตาตามยุค บางแห่งสร้างขึ้นจากการย่อส่วนของสถานที่จริง เพื่อให้เข้ากับอาคารที่มีอยู่

เครื่องบวงสรวง

เครื่องสักการะและสังเวยพระภูมิ (ชุดใหญ่)

1. เก้าอี้และโต๊ะประกอบพิธี ขนาดพอวางเครื่องสังเวยได้ และผ้าขาวปูโต๊ะ
2. ผ้าขาวสำหรับผู้ทำพิธี ๑ ผืน และห่มสไบเฉียงทับเสื้ออีก ๑ ผืน
3. ร่มกระดาษ ๑ คัน
4. พานเชิงสำหรับวางเจว็ด
5. ขันน้ำมนต์ ๑ ใบ นิยมใช้ขันสำริดเพื่อความขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น
6. ใบไม้ชื่อเป็นมงคลใส่ในขันน้ำมนต์ ได้แก่ ใบเงิน ใบนาค ใบชัยพฤกษ์ ใบทับทิม ใบมะยม หญ้าคา
7. แป้งกระแจะและน้ำมันหอม พร้อมถ้วยสำหรับผสมแป้งเจิม
8. เทียนทำน้ำมนต์ ทำมาจากขี้ผึ้ง ๑ บาท ไส้ ๑๒ เส้น
9. ธูปเทียนรายประจำทิศทั้งแปด รวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มทำมาจากขี้ผึ้ง ๑ บาท
10. ธูปเทียนสำหรับพราหมณ์ผู้ทำพิธีและเจ้าบ้านใช้บูชาพระภูมิ
11. ดอกไม้สี ๑ กระถาง
12. ข้าวตอก ๑ กระทง
13. ถั่วและงาคั่วรวมกัน ๑ กระทง
14. ถั่วดิบ งาดิบ อย่างละ ๑ กระทง
15. บายศรีปากชาม ๑ ที่ ใส่ไข่ต้มที่ยอด ๑ ฟอง วางรายรอบอีก ๑ ฟอง
16. กล้วยน้ำว้า ๑ หวี
17. มะพร้าวอ่อน ๑ ผล
18. ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว แกงบวดฟักทองหรือมันเทศอย่างละ ๑ กระทง
19. ข้าวทิพย์ (ข้าวรำ) ๘ ก้อน
20. เป็ด ไก่ ปูทะเลปลาช่อน อย่างละ ๑ ตัว พร้อมน้ำจิ้มซึ่ง ทำด้วยมะนาวสด เกลือป่น พริกตำละเอียดไม่ใช้ของอื่นปน
21. หัวหมูเครื่องครบ (มีหัว หาง และตีน) ๑ หัว
22. อ้อยควั่นประดับดอกไม้ ๑ จาน
23. น้ำชา ๑ ถ้วย
24. หมากพลู บุหรี่ อย่างละ ๑ จาน
25. เนยและนมข้น อย่างละ ๑ กระทง
* ของเซ่นสังเวยอาจเพิ่มได้อีกตามความพอใจของเจ้าของบ้าน เช่น ของคาว หรือผลไม้ตามฤดูกาล

วิธีการบูชาศาลพระภูมิ
ให้จุดธูป 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วต่อด้วยพระคาถาดังนี้

ภูมมัสมิง ทิสาภาเค สันติภูมมา มหิทธิกา เตปิตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ ( 3 จบ ) สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่ รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลี ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุขแด่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า (..........แล้วแต่จะอธิษฐาน......)มั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนืองนอง โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เม

คำบูชาและคำถวายสังเวยพระภูมิ
ภุมมัสมิง ทิสาภาเค สันติ ภุมมา มหิทธิกา เตปิอัมเห อนุรักขันตุ อโรคเยน สุเขนจ สูปพยัญชน สัมปันนัง ปริภุญชันตุ ชัยมงคลเทวา สัพพโทสัง ขมันตุเม

ศาล

รับออกแบบสร้างศาลขนาดพิเศษทุกชนิดผลิต จำหน่ายศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ทุกแบบทุกขนาด ตามที่ลูกค้าต้องการ บริการพิเศษ รับบูรณะฟื้นฟูสภาพศาลเก่าทุกชนิด ให้้กลับดูใหม่ รับจัดพิธีกรรมบวงสรวง ตั้งศาล ถอนและย้ายศาล ศิลปกรรม-ออกแบบ ดำเนินการ “โดยศรัทธาพิธี”

ผลิตและจำหน่าย ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ รับตั้งศาล รับทำพิธี ตั้งเสาเอก ซ่อมศาล กระถาง
โต๊ะ ชุดสนาม งานแบบปูนซีเมนต์ตามสั่ง โดยช่างผู้ชำนาญงานมากว่า 10 ปี มีแบบและขนาดต่างๆ ให้เลือกกว่า 100 แบบ
บริการแนะนำผู้ชำนาญงานพิธีให้ มีบริการซ่อมแซม ปรับปรุง ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ รับเคลื่อนย้ายศาล

พิธีตั้งศาลพระภูมิ และสักการะบูชา พระชัยมงคล อย่างถูกวิธีเพื่อเป็นสิริมงคล
พิธีตั้งศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ "พระภูมิ" หรือ "ภูมิเทวดา" คือ ศาลตัวเรือนมีเสาเดี่ยว มีพระชัยมงคลหรือปู่ชัยมงคล (เจว็ด) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประดิษฐานอยู่ในศาลพระภูมิเท่านั้น ในสมัยโบราณเจว็ดจะทำมาจากไม้แกะสลัก หรือดินปั้นคล้ายแผ่นเสมา แต่ในปัจจุบันทำมาจากแผ่นทองเหลือง หล่อเป็นรูปลอยองค์ รูปทรงถอดแบบให้คล้ายคลึงกับเทวดา ในมือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือสมุด ซึ่งการถือสมุด ในคติความเชื่อแบบเก่าเชื่อกันว่า สมุดเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญา และยังหมายความถึงความรอบรู้ช่องทางการประกอบสัมมาอาชีพ ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่พระชัยมงคลบางแห่ง มือซ้ายจะถือ ถุงเงิน ถุงทอง หมายถึงความร่ำรวย ดังนั้นในสมัยนี้ เราไม่ค่อยได้เห็นพระเจว็ดถือสมุดกันเท่าไรนัก ส่วนมากจะถือ ถุงเงินถุงทอง มากกว่า

พิธีตั้งศาลพระภูมิ

คนไทยมีความเชื่อว่า เมื่อได้กราบไหว้บูชาท่านแล้ว ท่านจะอำนวยพรให้แก่ผู้บูชาได้ ให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และอำนวยพรในเรื่องของการงาน การเรียน และการเงินต่าง ๆ และขอพรให้ท่านเมตตาในเวลาที่เราเกิดปัญหา หรือติดขัดเรื่องการงาน เรื่องเงินทอง และเรื่องเรียน ให้อุปสรรคนั้นผ่านพ้นไปด้วยดี การกราบไหว้บูชาท่านกระทำในเวลาเช้าทุกวัน หรือ ไม่มีเวลาทุกวัน ควรไหว้สักการะศาลพระภูมิ(พระชัยมงคล)ทุกวันพระ วันอังคาร วันเสาร์ หรือวันสำคัญต่างๆ,วันเกิดของตน และวันนักขัตฤกษ์ ก็สามารถสวดมนต์ขอพรจากท่านได้ แต่ควรสักการะท่านอยู่เป็นนิด

การตั้งศาลพระภูมิ
         ในการประกอบพิธีกรรมต้องมีการกระทำกันอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย การเซ่นสังเวยและการตั้งศาลพระภูมิ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาแต่โบราณ โดยจะกระทำเมื่อปลูกบ้านใหม่หรือย้ายที่อยู่ เพราะเชื่อว่าขั้นตอนการตั้งศาลจะเป็นการขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปจากบ้าน แล้วจึงอัญเชิญพระภูมิมาสิงสถิตเพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านและบริวารให้อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภ และถือว่าพระภูมิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของบ้าน พิธีการตั้งศาลนั้น โดยทั่วไปเจ้าของบ้านจะปรึกษาผู้รู้หรือพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี มาประกอบพิธีให้

 ฤกษ์ที่นิยมคือเริ่มจากการตรวจดูฤกษ์ยาม ซึ่งเข้ากับวันเดือนปีเกิดของเจ้าของบ้าน เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

 • ภูมิปาโลฤกษ์ หรือฤกษ์ผู้รักษาแผ่นดินเป็นฤกษ์ของพระภูมิโดยเฉพาะ
 • เทวีฤกษ์ หรือฤกษ์ของนักธุรกิจ ร้านเสริมสวย
 • มหัทธโนฤกษ์ หรือฤกษ์มหาเศรษฐี สำหรับเจ้าบ้านที่เป็นพ่อค้า
 • ราชาฤกษ์ หรือฤกษ์ผู้ยิ่งใหญ่สูงส่ง
 • ฤกษ์มงคลทั่ว ๆ ไป


ส่วนฤกษ์ที่ห้ามยกศาลโดยเด็ดขาด คือ

 • ฤกษ์คนจน จะทำให้ตกต่ำไม่เจริญก้าวหน้า
 • ฤกษ์โจร จะถูกโจรผู้ร้ายเบียดเบียน
 • ฤกษ์นักการเมือง จะถูกโยกย้ายบ่อย อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง
 • ฤกษ์พระสงฆ์ ไม่เหมาะกับชาวบ้านให้งดเว้น เพราะถือเป็นฤกษ์ขัดลาภ


ถ้าเป็นวันดีตามโบราณจะเป็นวันที่ตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรม 2, 4, 6, 9, 11 ค่ำ ส่วนวันเดือนที่ห้ามยกศาลมีวันพฤหัสบดี วันเสาร์เดือน 1, 5, 9 วันพุธ วันศุกร์เดือน 2, 6, 10 วันอังคารเดือน 3, 7, 11 และวันจันทร์เดือน 4, 8, 12

เมื่อหาฤกษ์งามยามดีแล้ว จึงหาที่ตั้งศาลตามตำรากล่าวว่าต้องเป็นที่ที่สะอาด เงาบ้านไม่ควรทับศาล และเงาศาลไม่ควรทับบ้านเช่นกัน เพราะจะเป็นการหมิ่นพระภูมิ ถือเป็นอัปมงคล และห้ามหันหน้าเจว็ดตรงทางเข้าบ้าน เพราะถือว่าเป็นการเหยียบศีรษะพระภูมิท่าน บริเวณที่ดินที่จะใช้ตั้งศาล ควรมีความกว้างยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๔ x ๔ ยกพื้นให้เหนือพื้นดินประมาณ ๑ คืบ ให้มีพื้นที่พอเดินรอบศาลได้

การตั้งศาลพระภูมิตามทิศที่ถูกต้องก็จะเป็นมงคลเช่นกัน ที่นิยมมีดังนี้
 • ศาลพระภูมิผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ ราชตระกูล หันหน้าศาลไปทางทิศเหนือ
 • ศาลพระภูมินา ทุ่งลาน หันหน้าศาลไปทางทิศตะวันตก
 • ศาลพระภูมิบ้านคหบดี เศรษฐี พ่อค้า หันหน้าไปทางทิศใต้
 • ศาลพระภูมิวัด ปูชนียวัตถุ สาธารณสถาน หันหน้าศาลไปทางทิศตะวันออก
 • สำหรับคนธรรมดาสามัญในตำราไม่ได้กล่าวไว้ แต่ผู้ทำพิธีนิยมหันหน้าศาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้


ตัวศาลพระภูมินั้นไม่มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นสีใดหรือขนาดเท่าใด ส่วนใหญ่จะนิยมใช้สีประจำวันเกิดของเจ้าที่ ลักษณะและรูปแบบของศาลพระภูมิจะสะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการของบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัยและความเจริญของบ้านเมืองอย่างเช่นบ้านในสมัยโบราณ สร้างเป็นเรือนไม้ทรงไทย ศาลพระภูมิก็จะมีรูปแบบเป็นทรงไทยไม้หลังน้อย ๆ เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันเราจึงเห็นรูปแบบของศาลพระภูมิที่ดูแปลกตาตามยุค บางแห่งสร้างขึ้นจากการย่อส่วนของสถานที่จริง เพื่อให้เข้ากับอาคารที่มีอยู่

เครื่องบวงสรวง

เครื่องสักการะและสังเวยพระภูมิ (ชุดใหญ่)

1. เก้าอี้และโต๊ะประกอบพิธี ขนาดพอวางเครื่องสังเวยได้ และผ้าขาวปูโต๊ะ
2. ผ้าขาวสำหรับผู้ทำพิธี ๑ ผืน และห่มสไบเฉียงทับเสื้ออีก ๑ ผืน
3. ร่มกระดาษ ๑ คัน
4. พานเชิงสำหรับวางเจว็ด
5. ขันน้ำมนต์ ๑ ใบ นิยมใช้ขันสำริดเพื่อความขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น
6. ใบไม้ชื่อเป็นมงคลใส่ในขันน้ำมนต์ ได้แก่ ใบเงิน ใบนาค ใบชัยพฤกษ์ ใบทับทิม ใบมะยม หญ้าคา
7. แป้งกระแจะและน้ำมันหอม พร้อมถ้วยสำหรับผสมแป้งเจิม
8. เทียนทำน้ำมนต์ ทำมาจากขี้ผึ้ง ๑ บาท ไส้ ๑๒ เส้น
9. ธูปเทียนรายประจำทิศทั้งแปด รวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มทำมาจากขี้ผึ้ง ๑ บาท
10. ธูปเทียนสำหรับพราหมณ์ผู้ทำพิธีและเจ้าบ้านใช้บูชาพระภูมิ
11. ดอกไม้สี ๑ กระถาง
12. ข้าวตอก ๑ กระทง
13. ถั่วและงาคั่วรวมกัน ๑ กระทง
14. ถั่วดิบ งาดิบ อย่างละ ๑ กระทง
15. บายศรีปากชาม ๑ ที่ ใส่ไข่ต้มที่ยอด ๑ ฟอง วางรายรอบอีก ๑ ฟอง
16. กล้วยน้ำว้า ๑ หวี
17. มะพร้าวอ่อน ๑ ผล
18. ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว แกงบวดฟักทองหรือมันเทศอย่างละ ๑ กระทง
19. ข้าวทิพย์ (ข้าวรำ) ๘ ก้อน
20. เป็ด ไก่ ปูทะเลปลาช่อน อย่างละ ๑ ตัว พร้อมน้ำจิ้มซึ่ง ทำด้วยมะนาวสด เกลือป่น พริกตำละเอียดไม่ใช้ของอื่นปน
21. หัวหมูเครื่องครบ (มีหัว หาง และตีน) ๑ หัว
22. อ้อยควั่นประดับดอกไม้ ๑ จาน
23. น้ำชา ๑ ถ้วย
24. หมากพลู บุหรี่ อย่างละ ๑ จาน
25. เนยและนมข้น อย่างละ ๑ กระทง
* ของเซ่นสังเวยอาจเพิ่มได้อีกตามความพอใจของเจ้าของบ้าน เช่น ของคาว หรือผลไม้ตามฤดูกาล

วิธีการบูชาศาลพระภูมิ
ให้จุดธูป 9 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วต่อด้วยพระคาถาดังนี้

ภูมมัสมิง ทิสาภาเค สันติภูมมา มหิทธิกา เตปิตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ ( 3 จบ ) สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่ รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลี ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุขแด่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า (..........แล้วแต่จะอธิษฐาน......)มั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนืองนอง โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เม

คำบูชาและคำถวายสังเวยพระภูมิ
ภุมมัสมิง ทิสาภาเค สันติ ภุมมา มหิทธิกา เตปิอัมเห อนุรักขันตุ อโรคเยน สุเขนจ สูปพยัญชน สัมปันนัง ปริภุญชันตุ ชัยมงคลเทวา สัพพโทสัง ขมันตุเม

ศาล

รับออกแบบสร้างศาลขนาดพิเศษทุกชนิดผลิต จำหน่ายศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ทุกแบบทุกขนาด ตามที่ลูกค้าต้องการ บริการพิเศษ รับบูรณะฟื้นฟูสภาพศาลเก่าทุกชนิด ให้้กลับดูใหม่ รับจัดพิธีกรรมบวงสรวง ตั้งศาล ถอนและย้ายศาล ศิลปกรรม-ออกแบบ ดำเนินการ “โดยศรัทธาพิธี”

ผลิตและจำหน่าย ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ รับตั้งศาล รับทำพิธี ตั้งเสาเอก ซ่อมศาล กระถาง
โต๊ะ ชุดสนาม งานแบบปูนซีเมนต์ตามสั่ง โดยช่างผู้ชำนาญงานมากว่า 10 ปี มีแบบและขนาดต่างๆ ให้เลือกกว่า 100 แบบ
บริการแนะนำผู้ชำนาญงานพิธีให้ มีบริการซ่อมแซม ปรับปรุง ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ รับเคลื่อนย้ายศาล