ราคาแพ็คเกจพิธีพราหมณ์

Package Description รายละเอียดแต่ละแพ็คเกจ Costs
ชุดที่ 1 บารมีเทวดา ปรัมพิธี + เครื่องบายศรี + ธูปเทียน + เครื่องสังเวย 1 ชุด + พราหมณ์พิธี รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665 ฿ 19,999
ชุดที่ 2 เทพศรัทธา ปรัมพิธี + เครื่องบายศรี + ธูปเทียน + เครื่องสังเวย 2 ชุด + พราหมณ์พิธี รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665 ฿ 25,999
ชุดที่ 3 มหาบารมี ปรัมพิธี + เครื่องบายศรี + ธูปเทียน + เครื่องสังเวย 2 ชุด + พราหมณ์พิธี รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665 ฿ 35,999
ชุดที่ 4 เทพไตรภพ ปรัมพิธี + เครื่องบายศรี + ธูปเทียน + เครื่องสังเวย 2 ชุด + พราหมณ์พิธี รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665 ฿ 39,999
ชุดที่ 5 ทิพยพิมาน ชุดที่ 4 + ไม้มงคล 4 อย่าง + ชุดหัวหมู + เจ้าหน้าที่แตรสังข์ ฆ้องชัย + บายศรี 4 ชนิด รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665 ฿ 49,999
ชุดที่ 6 เฉกไพชยนต์ ชุดที่ 4 + เครื่องสังเวย 18 พาน + ไม้มงคล 4 อย่าง + ชุดหัวหมู + เจ้าหน้าที่แตรสังข์ ฆ้องชัย + บายศรี 6 ชนิด รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665 ฿ 69,999
ชุดที่ 7 ดุจเวชยันต์ ชุดที่ 4 + เครื่องสังเวย 24 พาน + ไม้มงคล 4 อย่าง + ชุดหัวหมู 2 ชุด + เจ้าหน้าที่แตรสังข์ ฆ้องชัย + บายศรี 7 ชนิด รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665 ฿ 79,999
ชุดที่ 8 บรมพิมาน ชุดที่ 4 + เครื่องสังเวย 32 พาน + ไม้มงคล 4 อย่าง + ชุดหัวหมู 2 ชุด + เจ้าหน้าที่แตรสังข์ ฆ้องชัย + บายศรี 9 ชนิด รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665 ฿ 99,999

- ชุดที่ 1 - 4 หากต้องการเพิ่ม ปรัมพิธี พร้อมราชวัตรฉัตรธง ต้นกล้วย ต้นอ้อย มงคล เพิ่มชุดละ 7,000 บาท
- กรณีเพิ่มจำนวนศาล หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มศาลละ 1 ชุดพร้อมเครื่องสังเวย ชุดละ 6,000 บาท
- กรณีบวงสรวงพระพรหม เจ้าแม่กวนอิม หรือบวงสรวงหลังเพล(12.00 น.) เปลี่ยนของคาว เป็น ขนมหวานและผลไม้
- เพิ่มบายศรีบัลลังค์นาคราช 1 องค์ 1 เศียร (7,900 บาท) 5 เศรียร (10,900 บาท) 7 เศียร (14,900 บาท) 9 เศียร ( 19,900 บาท)

ราคาแพ็คเกจพิธีพราหมณ์

ชุดที่ 1 บารมีเทวดา

ปรัมพิธี + เครื่องบายศรี + ธูปเทียน + เครื่องสังเวย 1 ชุด + พราหมณ์พิธี

฿ 19,999

รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665

ชุดที่ 2 เทพศรัทธา

ปรัมพิธี + เครื่องบายศรี + ธูปเทียน + เครื่องสังเวย 2 ชุด + พราหมณ์พิธี

฿ 25,999

รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665

ชุดที่ 3 มหาบารมี

ปรัมพิธี + เครื่องบายศรี + ธูปเทียน + เครื่องสังเวย 2 ชุด + พราหมณ์พิธี

฿ 35,999

รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665

ชุดที่ 4 เทพไตรภพ

ปรัมพิธี + เครื่องบายศรี + ธูปเทียน + เครื่องสังเวย 2 ชุด + พราหมณ์พิธี

฿ 39,999

รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665

ชุดที่ 5 ทิพยพิมาน

ชุดที่ 4 + ไม้มงคล 4 อย่าง + ชุดหัวหมู + เจ้าหน้าที่แตรสังข์ ฆ้องชัย + บายศรี 4 ชนิด

฿ 49,999

รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665

ชุดที่ 6 เฉกไพชยนต์

ชุดที่ 4 + เครื่องสังเวย 18 พาน + ไม้มงคล 4 อย่าง + ชุดหัวหมู + เจ้าหน้าที่แตรสังข์ ฆ้องชัย + บายศรี 6 ชนิด

฿ 69,999

รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665

ชุดที่ 7 ดุจเวชยันต์

ชุดที่ 4 + เครื่องสังเวย 24 พาน + ไม้มงคล 4 อย่าง + ชุดหัวหมู 2 ชุด + เจ้าหน้าที่แตรสังข์ ฆ้องชัย + บายศรี 7 ชนิด

฿ 79,999

รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665

ชุดที่ 8 บรมพิมาน

ชุดที่ 4 + เครื่องสังเวย 32 พาน + ไม้มงคล 4 อย่าง + ชุดหัวหมู 2 ชุด + เจ้าหน้าที่แตรสังข์ ฆ้องชัย + บายศรี 9 ชนิด

฿ 99,999

รายละเอียดโทร 02-865-3999 06-2172-4665


รายการเสริมอื่นๆนอกเหนือจากแพ็คเกจ

รายการเสริมอื่นๆนอกเหนือจากแพ็คเกจ


อื่นๆ

เต้นท์ 3x3 เมตร

หลังละ 1,000 บาท

ชุดโต๊ะเก้าอี้

ชุดละ 500 บาท

พัดลม

ตัวละ 1,000 บาท


อื่นๆ

เต้นท์ 3x3 เมตร

หลังละ 1,000 บาท

ชุดโต๊ะเก้าอี้

ชุดละ 500 บาท

พัดลม

ตัวละ 1,000 บาท
ราคาอาหารบุฟเฟต์สำหรับแขก

Set ราคา จำนวนรายการ อาหารคาว ขนมหวาน ผลไม้รวม 2 ชนิด น้ำสมุนไพร น้ำดื่ม ข้าวหอมมะลิ
300 ท่านขึ้นไป 200 12 8 1 1 - 1 1
120-299 ท่านขึ้นไป 210 12 8 1 1 - 1 1
90-119 ท่านขึ้นไป 220 12 8 1 1 - 1 1
70-89 ท่านขึ้นไป 230 11 7 1 1 - 1 1
50-69 ท่านขึ้นไป 240 11 7 1 1 - 1 1
40-49 ท่านขึ้นไป 250 11 7 1 1 - 1 1
30-39 ท่านขึ้นไป 270 10 6 1 1 - 1 1
20-29 ท่านขึ้นไป 310 10 9 1 1 - 1 1
10-19 ท่านขึ้นไป 360 9 5 1 1 - 1 1

- ราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ไม่รวมชุดโต๊ะเก้าอี้คลุมผ้าขาวผูกโบว์ทอง (ชุดละ 500บาท - เก้าอี้ 8 ตัว โต๊ะ 1 ตัว)
- อาหารเมนูพิเศษ เพิ่มท่านละ 30 บาท , เพิ่มน้ำสมุนไพรท่านละ 12 บาท ต่อรายการ
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร) ฟรีค่าขนส่ง!!