อุปกรณ์ที่ใช้ตั้งศาล

อุปกรณ์ที่ใช้วางบนศาลพระภูมิชัยมงคล
1.เจว็ด
2.รูปปั้นทาสี-ทาสาจำนวน1คู่
3.ช้าง-ม้าจำนวน2คู่
4. ตุ่มเงิน-ทอง จำนวน 1 คู่
5. ฉัตรเงิน – ทอง จำนวน 1 คู่

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในพิธีตั้งศาลพระภูมิ

 • ขันครู
 • ดอกบัว
 • ไม้มงคล9ชนิด
 • พลอย9สี
 • หมากพลูจำนวน5จีบ
 • บายศรีปากชาม จำนวน 1 คู่
 • ชุดมัจฉมังสาหาร , กุ้งพล่า-ปลายำ จำนวน 1 ชุด
 • ขนมต้มขาว-ต้มแด เผือก-มันต้ม จำนวน 1 ชุด
 • ไม้ตีนกา พร้อมชุดอาหารสำหรับใส่ไม้ตีนกา จำนวน 9 ชุด
 • ชุดสำหรับเบิกแม่ธรณี
 • ชุดสำหรับไหว้เจ้าที่
 • พลอย 9 สี จำนวน 1 ชุด ไม้มงคล 9 อย่าง ได้แก่ ไผ่ศรีสุข,กันเกรา,ทรงบาดาล,สักทอง,ขนุน,ทองหลาง,พยุง,ราชพฤกษ์,คูน
 • ใบไม้มงคล 9 อย่าง ได้แก่ ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ใบขนุน ใบชัยพฤษ์ ใบคูณ ใบทองหลาง ใบโพธิ หญ้าแพรก
 • ดอกไม้มงคล ได้แก่ ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกรัก ดอกกระดังงา ดอกขจร ดอกการเวก ดอกเข็ม ดอกฟักทอง
 • กลีบดอกไม้มงคลสำหรับโปรย ได้แก่ ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกดาวเรือง ดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย ดอกขจร
 • เหรียญบาทสำหรับขอซื้อที่ จำนวนพอประมาณ
 • ผ้า 3 สี จำนวน 3 ผืน (ไม่ให้ใช้สีที่เป็นกาลกิณี ตามที่เป็นดวงวันเกิดของเจ้าของงานตามระบบทักษาให้ใช้ตามสีของทักษะที่ดี ได้แก่ เดช, ศรี ,มูลละ, มนตรี)
 • ฟักทองแกงบวช
 • ผลไม้ จำนวน 5 – 9 ชนิด มะพร้าวอ่อน จำนวน 1 คู่ ถั่วงาขาว – งาดำ
 • ขนมหวาน จำนวน 9 อย่าง
 • นม, น้ำ , พวงมาลัยดาวเรือง พวงใหญ่
 • แผ่นทอง จำนวน 9 แผ่น
- แหล่งที่มา กระทรวง วัฒนธรรม