สิ่งที่ควรรู้ก่อนตั้งศาล การตั้งศาลที่ถูกต้อง

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณา ดังนี้

1.ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดินมิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2.จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
3.ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำสิ่งปฏิกูล
4.อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5.ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
6.ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย1เมตร
7. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย