คณะพราห์มแสงแห่งศรัทธา

พราหมณ์ ของเราเป็นพราหมณ์ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำพิธีการสำคัญๆทั้งสิ้น เช่น เป็นพราหมณ์ประจำ ผู้ทำพิธีเปิดป่า เขาคิชกูด ก่อนเริ่มเปิดเขา และทำพิธีปิดเขา ทุกปี , ทำพิธีบรวงสรวงงาน ยอยศยิ่งฟ้า ของจังหวัดอยุธยา , ทำพิธี บรวงสรวงอัญเชิญศีษระหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ มาประกอบ องค์พระ และ งานสำคํญระดับประเทศอีกมากมาย
ท่านมีความเชี่ยวชาญในการ ตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ดูทำเลที่ตั้ง ฤกษ์ยาม ความเหมาะสมของทิศ สถานที่ตั้ง อย่างถูกต้อง ตามหลัก ประเพณี ด้วยความเคารพ และความเหมาะสม ต่อ องค์เทพ และเทวดา รวมถึงเป็นผู้เคร่งครัดในศีลธรรม และบำเพ็ญศีล มีความบริสุทธิทั้งกายใจ ควรค่าแก่การทำหน้าที่ บรวงสรวงเทพ เทวา