ราคาแพ็คเกจงานบุญ

Package Description รายละเอียดแต่ละแพ็คเกจ Costs
ศรัทธาพิธี 1 บริการเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ + บริการจัดสถานที่ + ติดต่อวัด (ไม่มีบริการรับส่งพระ) คลิกชมรายละเอียดแพ็คเกจ ฿ 9,999
ศรัทธาพิธี 2 อุปกรณ์พิธีสงฆ์ + เครื่องลายครามปั้นน้ำ + ชุดสังฆทานจานพุ่ม 9 ชุด คลิกชมรายละเอียดแพ็คเกจ ฿ 15,999
ศรัทธาพิธี 2A plus + ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ + ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ คลิกชมรายละเอียดแพ็คเกจ hot! ฿ 20,099 ฿ 19,999
ศรัทธาพิธี 2 B plus + ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ + ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ + อาหารแขก 20 ท่าน คลิกชมรายละเอียดแพ็คเกจ hot! ฿ 27,100 ฿ 25,999
ศรัทธาพิธี 2 C plus + ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ + ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ + อาหารแขก 30 ท่าน คลิกชมรายละเอียดแพ็คเกจ hot! ฿ 29,000 ฿ 27,999
ศรัทธาพิธี 3 อุปกรณ์พิธีสงฆ์ + เครื่องมุกลายน้ำทอง + ชุดสังฆทานถาดรัตนะ 9 ชุด + ผ้าไตรอาศัย โทเร 9 ชุด คลิกชมรายละเอียดแพ็คเกจ ฿ 29,999
ศรัทธาพิธี 4 อุปกรณ์พิธีสงฆ์ + เครื่องมุกลายน้ำทองนูน + ชุดสังฆทานพานโตก 9 ชุด + ผ้าไตรเต็ม โทเร 9 ชุด
+ ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ + ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ (ฉันท์เป็นโตก 9 ที่)
คลิกชมรายละเอียดแพ็คเกจ VIP ยอดนิยม ฿ 39,999
ศรัทธาพิธี 5 อุปกรณ์พิธีสงฆ์ + เครื่องเบญจรงค์ลายน้ำทอง + ชุดสังฆทานกระเช้า 9 ชุด + ผ้าไตรเต็ม มิสลิน 9 ชุด
+ ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ + ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ (ฉันท์เป็นโตก 9 ที่) + แท่นอาสน์สงฆ์ยกสูง
คลิกชมรายละเอียดแพ็คเกจ VIP สุดคุ้ม ฿ 59,999

- ราคานี้ไม่รวมซองปัจจัยถวายพระ
- ระยะทางไม่เกิน 30 กม. บริการฟรี ที่ 31 กม. เป็นต้นไป (ทั้งไป-กลับ) คิดเพิ่ม กม.ละ 10 บาท (อ้างอิงจาก google maps)
- ราคานี้ไม่รวม VAT

ราคาแพ็คเกจงานบุญ


รายการเสริมอื่นๆนอกเหนือจากแพ็คเกจ

รายการเสริมอื่นๆนอกเหนือจากแพ็คเกจ


เปลี่ยนชุดโต๊ะหมู่ พนักพิงพญานาคปิดทอง เป็นชุดครีมทอง

เพิ่ม 3,000 บาท (เฉพาะ แพ็คเกจ 1 และ 2) แพ็คเกจ 3 และ 4 ฟรี

เพิ่มโต๊ะซัด , พานดอกไม้ , เครื่องทองน้อย , ภูษาโยง , ขาตั้งรูป , โต๊ะรองโตก และชุดโตกอาหารผู้วายชนม์ (ไม่รวมอาหาร)

งานทำบุญครบรอบผู้วายชนม์

เพิ่ม 3,000 บาท ทุกแพ็คเกจ

เพิ่มโต๊ะซัด , พานดอกไม้ , เครื่องทองน้อย , ภูษาโยง , ขาตั้งรูป , โต๊ะรองโตก และชุดโตกอาหารผู้วายชนม์ (ไม่รวมอาหาร)

ชุดแท่นอาสน์สงฆ์ยกสูง

เพิ่ม 6,500 บาท (เฉพาะ แพ็คเกจ 1 2 และ 3) แพ็คเกจ 4 ฟรี

แท่นอาสน์สงฆ์ , บันได , ม่านฉากหลัง , ผ้าระบาย , โต๊ะกราบ , โต๊ะรองถวายอาหารพระพุทธ , โต๊ะรองโตกพระสงฆ์ฉันท์อาหาร และโต๊ะรองอุปกรณ์ในศาสนพิธี

เปลี่ยนโต๊ะ หมู่ 7 เป็นหมู่ 9

เพิ่ม 3,000 บาท ทุกแพ็คเกจ

เพิ่มแจกันดอกไม้ 1 คู่ และ พานดอกไม้ 2 พาน

อื่นๆ

เต้นท์ 3x3 เมตร

หลังละ 1,000 บาท

ชุดโต๊ะเก้าอี้

ชุดละ 500 บาท

พัดลม

ตัวละ 1,000 บาท


เปลี่ยนชุดโต๊ะหมู่ พนักพิงพญานาคปิดทอง เป็นชุดครีมทอง

เพิ่ม 3,000 บาท (เฉพาะ แพ็คเกจ 1 และ 2) แพ็คเกจ 3 และ 4 ฟรี

เพิ่มโต๊ะซัด , พานดอกไม้ , เครื่องทองน้อย , ภูษาโยง , ขาตั้งรูป , โต๊ะรองโตก และชุดโตกอาหารผู้วายชนม์ (ไม่รวมอาหาร)

งานทำบุญครบรอบผู้วายชนม์

เพิ่ม 3,000 บาท ทุกแพ็คเกจ

เพิ่มโต๊ะซัด , พานดอกไม้ , เครื่องทองน้อย , ภูษาโยง , ขาตั้งรูป , โต๊ะรองโตก และชุดโตกอาหารผู้วายชนม์ (ไม่รวมอาหาร)

ชุดแท่นอาสน์สงฆ์ยกสูง

เพิ่ม 6,500 บาท ทุกแพ็คเกจ

แท่นอาสน์สงฆ์ , บันได , ม่านฉากหลัง , ผ้าระบาย , โต๊ะกราบ , โต๊ะรองถวายอาหารพระพุทธ , โต๊ะรองโตกพระสงฆ์ฉันท์อาหาร และโต๊ะรองอุปกรณ์ในศาสนพิธี

เปลี่ยนโต๊ะ หมู่ 7 เป็นหมู่ 9

เพิ่ม 3,000 บาท ทุกแพ็คเกจ

เพิ่มแจกันดอกไม้ 1 คู่ และ พานดอกไม้ 2 พาน

อื่นๆ

เต้นท์ 3x3 เมตร

หลังละ 1,000 บาท

ชุดโต๊ะเก้าอี้

ชุดละ 500 บาท

พัดลม

ตัวละ 1,000 บาท


ราคาภัตตาหารถวายพระ

Set ราคาต่อรูป จำนวนรายการ อาหารคาว ขนมหวาน ผลไม้รวม 2 ชนิด น้ำสมุนไพร น้ำดื่ม ข้าวหอมมะลิ
ภัตตาหารฉันท์วง 500 9 5 1 1 - 1 1
ชุดโตกเครื่องลายปั้นน้ำ 700 9 5 1 1 - 1 1
ชุดโตกเครื่องมุกลายน้ำทอง 800 9 5 1 1 - 1 1
ชุดโตกลายน้ำทองนูน 900 9 5 1 1 - 1 1
ชุดโตกเบญจรงค์ทองนูน 1,000 9 5 1 1 - 1 1

- ราคาสำหรับแพ็คเกจศรัทธาพิธีชุดที่ 1 และ 2 เท่านั้น แพ็คเกจศรัทธาพิธีที่ 3 และ 4 ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากได้รวมภัตตาหารและชุดโตกสำหรับอาหารคาวหวานไว้แล้ว
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร) ฟรีค่าขนส่ง!!
- ราคาภัตตาหารถวายพระสำหรับรายการอาหารบุฟเฟ่ต์เท่านั้นราคาอาหารบุฟเฟต์สำหรับแขก

Set ราคา จำนวนรายการ อาหารคาว ขนมหวาน ผลไม้รวม 2 ชนิด น้ำสมุนไพร น้ำดื่ม ข้าวหอมมะลิ
300 ท่านขึ้นไป 200 12 8 1 1 - 1 1
120-299 ท่านขึ้นไป 210 12 8 1 1 - 1 1
90-119 ท่านขึ้นไป 220 12 8 1 1 - 1 1
70-89 ท่านขึ้นไป 230 11 7 1 1 - 1 1
50-69 ท่านขึ้นไป 240 11 7 1 1 - 1 1
40-49 ท่านขึ้นไป 250 11 7 1 1 - 1 1
30-39 ท่านขึ้นไป 270 10 6 1 1 - 1 1
20-29 ท่านขึ้นไป 310 10 9 1 1 - 1 1
10-19 ท่านขึ้นไป 360 9 5 1 1 - 1 1

- ราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ไม่รวมชุดโต๊ะเก้าอี้คลุมผ้าขาวผูกโบว์ทอง (ชุดละ 500บาท - เก้าอี้ 8 ตัว โต๊ะ 1 ตัว)
- อาหารเมนูพิเศษ เพิ่มท่านละ 30 บาท , เพิ่มน้ำสมุนไพรท่านละ 12 บาท ต่อรายการ
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร) ฟรีค่าขนส่ง!!