ศรัทธาพิธีที่ 4 39,999 บาท

รายละเอียดเครื่องใช้ อุปกรณ์และบริการต่างๆ ในศาสนพิธีแพ็คเกจที่ 3

บริการจัดสถาณที่ล่วงหน้าหนึ่งวัน บริการ ชุดโต๊ะหมู่บูชา ชุดแจกันกระถางธูปและ ดอกไม้ประดับแจกัน รวมถึงอาสนะรองนั่ง อาสนะพนักพนิง ตาลปัตร และกระโถนสำหรับพระสงฆ์ ขั้นตอนนี้ลูกค้าเตรียมไว้แค่สถานที่เท่านั้น แสงแห่งศรัทธาจะทำการจัดบริเวณพิธีสงฆ์ให้เองทั้งหมด

ภาชนะใส่ภัตตาหารชุดเครื่องลายน้ำทองนูน

ชุดกี๋มุก และแก้วลายปั้น้ำทองนูน

ชุดสังฆทานพานโตก ราคา 749 บาท จำนวน 9 ชุด

ผ้าไตรเต็มโทเร ราคา 1,200บาท 9 ไตร

เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีคอยให้ความสะดวกทั้งในวันจัดเตรียมงาน และวันงาน

ลำดับ รายการพิเศษ จำนวน หน่วย
1 บริการนิมนต์พระ - รับส่งพระ 9 รูป
2 ดอกไม้สดสำหรับถวายพระ 9 ชุด
3 จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน
4 พระพุทธรูป ปิดทอง 9 นิ้ว 1 องค์
5 โต๊ะหมู่บูชาปิดทอง หมู่ 7 1 ชุด
6 แจกัน + ดอกไม้สด 1 คู่
7 เทียน + เชิงเทียน 1 คู่
8 ธูป + กระถางธูป 1 ชุด
9 เทียนชนวน 1 เล่ม
10 เทียนน้ำมนต์ 1 เล่ม
11 หญ้าคาพรมน้ำมนต์ 1 อัน
12 แป้งเจิม 1 ชุด
13 แผ่นทองคำเปรว 100% 1 ชุด
14 สายสิญจน์ 200 เมตร 1 ม้วน
15 โตกใส่โถน้ำมนต์ , แป้งเจิม , ด้ายสายสิญจน์ 1 ชุด
16 อาสนะพนักพิงพญานาค ปิดทอง 9 ชุด
17 อาสนะรองนั่ง 9 ผืน
18 ตาลปัตรพัดรอง 9 ด้าม
19 พรหมลายผืนใหญ่ 2 ผืน
20 พรหมแดงยาว 2 ผืน
21 เสื่อแดงยาว 1 ผืน
22 ชุดกรวดน้ำ 4 อัน
23 กระโถน 5 ใบ
24 กระดาษทิชชู่ + กล่องใส่ 5 กล่อง
25 พาน 2 พาน
26 ผ้าขาวบาง 2 ผืน
27 ผ้าพลาสติก 2 ผืน
28 กี๋มุก + ชุดแก้วน้ำ 9 ชุด
29 น้ำชา + น้ำเย็น ถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
30 ชุดเครื่องเสียงปิกนิค พร้อมไมค์ 1 ชุด

- ราคานี้ไม่รวมซองปัจจัยถวายพระ
- ระยะทางไม่เกิน 30 กม. บริการฟรี ที่ 31 กม. เป็นต้นไป (ทั้งไป-กลับ) คิดเพิ่ม กม.ละ 10 บาท (อ้างอิงจาก google maps)
- ราคานี้ไม่รวม VAT