พิธีทำบุญบริษัทบริษัทหรือห้างร้านต่างๆแม้จะประกอบด้วย เงินทุน ทีมงาน ทำเล ที่ดีพร้อม แต่การจะประสบความสำเร็จกิจการมั่นคงได้นั้นจำเป็นจะต้องมีบุญช่วยนำพาด้วย การทำบุญบริษัทนอกจากจะทำเพื่อให้บุญส่งเสริมความสำเร็จของบริษัทเองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทีมงานในบริษัท สร้างความสนิทสนมกลมเกลียว ซึ่งส่งผลให้การทำงานในบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนขั้นตอนนั้นก็จะคล้ายกับการทำบุญบ้าน

การทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ นิยมทำทุกปี หรือเมื่อเปิดบริษัทใหม่ เป็นการสร้างขวัญ สร้างความสุขและกำลังใจให้กับพนักงาน ในการทำงาน เป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัย และอุทิศบุญกุศลที่ทำให้กับเทพเทวดา ณ สถานที่แห่งนั้นให้มีความสุข เกื้อหนุนให้กิจการที่ทำมีความก้าวหน้าและผลกำไรเกินความคาดหมาย

เรามีการจัดเตรียมสถานที่อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะที่พระสงฆ์ เราจะจัดให้อยู่ในฐานะที่น่าเคารพเสมอ โดยจัดที่บูชาไว้ทางขวามือของพระที่จะสวดมนต์ และให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก อาสนะพระนั้นจะจัดให้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากฆราวาส แล้วตั้งกระโถน ภาชนะน้ำ พานหมากพลู ไว้ทางขวามือของพระสงฆ์

เรามีเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีให้บริการในการนำเจ้าภาพดำเนินการตามลำดับ ตั้งแต่ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย นำอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพจุดเทียนน้ำมนต์ พระสงฆ์สวดมนต์จบแล้ว ถวายภัตตาหาร ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ จนเสร็จพิธี