รับหล่อพระพุทธรูป หล่อระฆัง

พระพุทธรูป พระประธาน ออกแบบอย่างปราณีตถูกต้องตามพุทธลักษณะ
รับหล่อ รับปั้น พระพุทธรูป พระบูชา
รูปเหมือน องค์เทพ พระมหากษัตริย์ ทุกแบบ ทุกขนาด

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2865-3999 06-2172-4665

ศูนย์พระพุทธรูปแห่งแรก และแห่งเดียว
ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธรูปทุกองค์

คุณเฉลิมชัย สมมุ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะการ์วู้ดแพลนส์(ประเทศไทย) ได้ให้ความไว้วางใจให้ แสงแห่งศรัทธา ทำพิธีเททอง หล่อพระอุปคุต ณ บริเวณห้างแสงแห่งศรัทธา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นศิริมงคลต่อกิจการ

รับหล่อพระพุทธรูป หล่อระฆัง

พระพุทธรูป พระประธาน ออกแบบอย่างปราณีตถูกต้องตามพุทธลักษณะ
รับหล่อ รับปั้น พระพุทธรูป พระบูชา
รูปเหมือน องค์เทพ พระมหากษัตริย์ ทุกแบบ ทุกขนาด
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2865-3999 06-2172-4665

ศูนย์พระพุทธรูปแห่งแรก และแห่งเดียว
ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธรูปทุกองค์

คุณเฉลิมชัย สมมุ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะการ์วู้ดแพลนส์(ประเทศไทย) ได้ให้ความไว้วางใจให้ แสงแห่งศรัทธา ทำพิธีเททอง หล่อพระอุปคุต ณ บริเวณห้างแสงแห่งศรัทธา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นศิริมงคลต่อกิจการ


รับหล่อพระพุทธรูป หล่อระฆัง

พระพุทธรูป พระประธาน ออกแบบอย่างปราณีตถูกต้องตามพุทธลักษณะ
รับหล่อ รับปั้น พระพุทธรูป พระบูชา
รูปเหมือน องค์เทพ พระมหากษัตริย์ ทุกแบบ ทุกขนาด
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2865-3999 06-2172-4665
ศูนย์พระพุทธรูปแห่งแรก และแห่งเดียว
ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธรูปทุกองค์

คุณเฉลิมชัย สมมุ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะการ์วู้ดแพลนส์(ประเทศไทย) ได้ให้ความไว้วางใจให้ แสงแห่งศรัทธา ทำพิธีเททอง หล่อพระอุปคุต ณ บริเวณห้างแสงแห่งศรัทธา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นศิริมงคลต่อกิจการ