ของใช้งานศพ


ผ้าไตรครอง


no. 1
no. 2
no. 3
no. 4
no. 5
no. 6
no. 7
no. 8
no. 9
no. 10
no. 11
no. 12
no. 13
no. 14
no. 15
no. 16
no. 17
no. 1
no. 2
no. 3
no. 4
no. 5
no. 6
no. 7
no. 8
no. 9
no. 10
no. 11
no. 12
no. 13
no. 14
no. 1
no. 2
no. 3
no. 4
no. 5
no. 6
no. 7
no. 8
no. 1
no. 2
no. 3
no. 4
no. 5
no. 6
no. 7
no. 8
no. 9
no. 10
no. 11
no. 12
no. 13
no. 14
no. 15
no. 16
no. 17
no. 18
no. 19
no. 20
no. 1
no. 1
no. 1
no. 1
no. 2
no. 3
no. 4
no. 5
no. 6
no. 7
no. 8
no. 1
no. 2
no. 3
no. 4
no. 1
no. 2
no. 3
no. 4
no. 5
no. 6
no. 7
no. 8
no. 9
no. 10
no. 11
no. 1
no. 2
no. 3
no. 4
no. 5
no. 6
no. 7
no. 1
no. 2
no. 3
no. 4
no. 5
no. 6
no. 7
no. 15
no. 16
no. 17
no. 18
no. 19
no. 20
no. 1
no. 2
no. 3
no. 4
no. 5
no. 6
no. 7
no. 8
no. 9
no. 12
no. 10
no. 3
no. 8
no. 9
no. 10
no. 11
no. 12
no. 13
no. 14
no. 15
no. 16
no. 17
no. 18
no. 19
no. 20
no. 21
no. 22
no. 23
no. 24
no. 25
no. 26
no. 27
no. 28
no. 29
no. 51
no. 50
no. 47
no. 46
no. 45
no. 43
no. 31
no. 30
no. 29
no. 28
no. 27
no. 27
no. 25
no. 25
no. 25
no. 24
no. 24
no. 16
no. 16
no. 15
no. 15
no. 14
no. 11
no. 11
no. 11
no. 10
no. 9
no. 9
no. 9
no. 8
no. 8
no. 8
no. 8
no. 7
no. 6
no. 6
no. 6
no. 5
no. 5
no. 5
no. 5
no. 4
no. 4
no. 3
no. 2
no. 2
no. 1
no. 88
no. 1
no. 56
no. 58
no. 63
no. 81
no. 87
no. 88
no. 90
no. 17
no. 16
no. 15
no. 14
no. 13
no. 12
no. 13
no. 14
no. 15
no. 16
no. 17
no. 18
no. 19
no. 20
no. 21
no. 22
no. 23
no. 24
no. 25
no. 26
no. 27
no. 11
no. 10
no. 9
no. 8
no. 7
no. 6
no. 5
no. 4
no. 2
no. 1
no. 28
no. 28
no. 29
no. 29
no. 30
no. 30
no. 31
no. 31
no. 31
no. 31
no. 32
no. 32
no. 33
no. 34
no. 35
no. 36
no. 37
no. 38
no. 39
no. 40
no. 41
no. 42
no. 43
no. 44
no. 45
no. 46
no. 47
no. 48
no. 49
no. 50
no. 51
no. 52
no. 53
no. 54
no. 55

สั่งสินค้า รับบริการ ปรึกษา หรือสอบถามด้านราคากับเราที่ 0-2865-3999
สายด่วน 08-6328-9465มีบริการจัดจำหน่ายโกศแบบต่างๆมากมาย เมื่อแล้วเสร็จพิธีต้องการเก็บอัฐิไว้บูชา บรรจุไว้ในโกศ มีให้เลือกหลายแบบ หลายทรง
บริการจัดจำหน่ายดอกไม้จันทน์ ที่ไว้สำหรับเชิญแขกผู้ใหญ่ มีให้เลือกหลายแบบ
บริการจัดจำหน่ายดอกไม้จันทน์ในวันงานพิธีเผาศพ ทั้งแบบธรรมดา และแบบความสวยงามและประณีต
บริการจัดเตรียมชุดรดน้ำศพ เช่น
  • โต๊ะเล็ก (ขนาดพอเหมาะ) ๑ ตัว
  • ผ้าสะอาดปูโต๊ะ ๑ ผืน
  • ภาชนะ (ขันน้ำใบใหญ่ และพานรอง) ๑ ชุด พร้อมน้ำสะอาดที่มีปริมาณเพียงพอแก่การใช้ในพิธีรดน้ำศพ
  • น้ำอบไทย ๑ ขวดใหญ่ (รินผสมลงในน้ำในภาชนะนั้น และนิยมลอยกลีบดอกกุหลาบสด หรือ ดอกมะลิสด ในภาชนะนั้นด้วย)
  • ขันน้ำใบเล็ก (จอกน้อย) และพานรอง ๑ ชุด เพื่อเจ้าหน้าที่ใช้ตักน้ำในขันใหญ่ ฯ ส่งให้ผู้ร่วมพิธี ฯ รดน้ำศพ
  • ภาชนะรองรับน้ำที่ใช้รดน้ำศพแล้ว ๑ ที่ (ขนาดใหญ่พอที่จะรับน้ำที่ใช้รดแล้วนั้นได้ทั้งหมด)
บริการจัดจำหน่าย น้ำอบไทย กลิ่นหอม ทั้งขวดเล็ก ขวดใหญ่ (เพื่อรินผสมลงในน้ำในภาชนะนั้น และนิยมลอยกลีบดอกกุหลาบสด หรือ ดอกมะลิสด ในภาชนะนั้นด้วย)
บริการจัดจำหน่ายธูป เทียน ถวายพระ
มีบริการจัดจำหน่าย จัดชุดสังฆทาน เครื่องไทยธรรมคุณภาพดี พระสงฆ์ใช้ได้จริง จัดบริการถวาย ในคืนวันพิธีสวดศพ
มีบริการจัดจำหน่ายผ้าไตรครอง มีทุกแบบ ทุกเนื้อผ้า ทุกขนาด พระสงฆ์ใช้ได้จริง ตามไซน์มาตรฐาน