เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.00 น.


ห้างสรรพสินค้าแสงแห่งศรัทธา “ห้างสังฆภัณฑ์และศาสนพิธีที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ศูนย์รวมจำหน่ายสังฆภัณฑ์ในการทำบุญครบวงจร และรับจัดงานศาสนาพิธี อาทิเช่น งานบุญทุกชนิด ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญวันเกิด ทำบุญมงคลสมรส ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ

Contact Info: Address :
บริษัท แสงแห่งศรัทธา จำกัด
เลขที่ 165 (บางแวก 85) ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 (ฝั่งถนนกาญจนาภิเษก)
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ (662) 865 3999 06-2172-4665
โทรสาร (662) 449 5459
Line@: @satthaline
Fanpage : ห้างสังฆภัณฑ์ แสงแห่งศรัทธา
อีเมล์ info@sattha.co.th

แผนที่


เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.00 น.


ห้างสรรพสินค้าแสงแห่งศรัทธา “ห้างสังฆภัณฑ์และศาสนพิธีที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ศูนย์รวมจำหน่ายสังฆภัณฑ์ในการทำบุญครบวงจร และรับจัดงานศาสนาพิธี อาทิเช่น งานบุญทุกชนิด ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญวันเกิด ทำบุญมงคลสมรส ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ

Contact Info: Address :
บริษัท แสงแห่งศรัทธา จำกัด เลขที่ 165 (บางแวก 85) ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 (ฝั่งถนนกาญจนาภิเษก) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ (662) 865 3999 06-2172-4665
โทรสาร (662) 449 5459
Line@: @satthaline
Fanpage : ห้างสังฆภัณฑ์ แสงแห่งศรัทธา
อีเมล์ info@sattha.co.th

แผนที่


เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.00 น.

ห้างสรรพสินค้าแสงแห่งศรัทธา “ห้างสังฆภัณฑ์และศาสนพิธีที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ศูนย์รวมจำหน่ายสังฆภัณฑ์ในการทำบุญครบวงจร และรับจัดงานศาสนาพิธี อาทิเช่น งานบุญทุกชนิด ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญวันเกิด ทำบุญมงคลสมรส ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ

Contact Info: Address :
บริษัท แสงแห่งศรัทธา จำกัด เลขที่ 165 (บางแวก 85) ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 (ฝั่งถนนกาญจนาภิเษก) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ (662) 865 3999 06-2172-4665
โทรสาร (662) 449 5459
Line@: @satthaline
Fanpage : ห้างสังฆภัณฑ์ แสงแห่งศรัทธา
อีเมล์ info@sattha.co.th

แผนที่