เกี่ยวกับเรา

"สืบสาน พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เสริมบุญ เสริมบารมี เสริมศิริมงคล นำความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งยั่งยืน สู่ท่าน ครอบครัว และกิจการ"

แสงแห่งศรัทธา คือ ผู้เนรมิตงานศาสนพิธี งานบุญทุกงาน ได้ครบเครื่อง สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่การวางแผนงาน ตระเตรียมองค์ประกอบ รายละเอียดทุกเรื่อง ที่ลูกค้าต้องการ ตามหลักพิธี ตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการ อย่างมืออาชีพ โดยลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยทำไม? ต้องเลือก “แสงแห่งศรัทธา”

 • ง่าย ถูกต้อง ศักดิ์สิทธิ์ ลงตัว สมบูรณ์แบบที่สุด
 • อิ่มบุญ อิ่มใจ กับบุญบารมีที่ได้ทำ และความเป็นศิริมงคลเต็มๆที่ได้รับ
 • ความสุขใจ กับครั้งหนึ่งที่ได้ทำบุญใหญ่ ให้กับตนเอง และคนที่รัก
 • ไม่มีข้อบกพร่อง ทำให้ชีวิตราบรื่น ครอบครัวสดใส กิจการรุ่งเรือง ยั่งยืน คิดสิ่งใดก็สำเร็จ สมหวัง สมปรารถนาทุกประการ
 • ความภาคภูมิใจ ภาพลักษณ์ดี เป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าภาพที่ได้เชิญแขกมาร่วมงานบุญ
 • งานบุญที่สมบูรณ์แบบ ประสบการณ์ใหม่ในการจัดงานบุญ หมดกังวล มีแต่ความสุข อยากจัดอีกเรื่อยๆ

ทำไม? ต้องเลือก “แสงแห่งศรัทธา”

 • ง่าย ถูกต้อง ศักดิ์สิทธิ์ ลงตัว สมบูรณ์แบบที่สุด
 • อิ่มบุญ อิ่มใจ กับบุญบารมีที่ได้ทำ และความเป็นศิริมงคลเต็มๆที่ได้รับ
 • ความสุขใจ กับครั้งหนึ่งที่ได้ทำบุญใหญ่ ให้กับตนเอง และคนที่รัก
 • ไม่มีข้อบกพร่อง ทำให้ชีวิตราบรื่น ครอบครัวสดใส กิจการรุ่งเรือง ยั่งยืน คิดสิ่งใดก็สำเร็จ สมหวัง สมปรารถนาทุกประการ
 • ความภาคภูมิใจ ภาพลักษณ์ดี เป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าภาพที่ได้เชิญแขกมาร่วมงานบุญ
 • งานบุญที่สมบูรณ์แบบ ประสบการณ์ใหม่ในการจัดงานบุญ หมดกังวล มีแต่ความสุข อยากจัดอีกเรื่อยๆ


เราให้บริการด้านอื่นๆ ครบวงจร

บริการสินค้าสังฆภัณฑ์

รับจัดงานทำบุญ

เครื่องใช้งานศพ