แสงแห่งศรัทธา คือ บริการหล่อพระพุทธรูป หล่อพระประธาน หล่อพระ พระหล่อโบราณ พระบูชารูปเหมือน พระประจำวันเกิด พระปางต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่สินค้าที่ปราณีต มีความสวยงาม ราคายุติธรรม ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการแบบ One stop service
รับตั้งศาล5

ประสบการณ์กว่า 50 ปี จากช่างมืออาชีพ สามารถตรวจแบบได้จนกว่าจะพอใจ

รับตั้งศาล6

พร้อมน้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระพุทธรูปทุกองค์

รับตั้งศาล6

บริการหล่อในและนอกสถานที่ พร้อมจัดพิธีแบบครบวงจร On stop service

รับตั้งศาล6

บริการจัดส่งทั้งใน และต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อบริการหล่อพระ โทร. 02-865-3999โรงหล่อพระ หล่อพระ หล่อพระประธาน พระหล่อโบราณ พระพุทธรูป พระบูชารูปเหมือน พระประจำวันเกิด พระปางต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่สินค้าที่ปราณีต มีความสวยงาม ราคายุติธรรม เป็นผู้ผลิตที่มีความชำนาญการกว่า 50 ปี โดยที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศบริการเป็นกันเอง ราคามิตรภาพ ลูกค้าสามารถตรวจแบบได้จนกว่าจะพอใจ ปั้นพระ และหล่อพระได้ตามความต้องการของลูกค้า ยินดีบริการทั้งในและนอกสถานที่ สามารถจัดส่งได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลบริการจัดพิธีเททองหล่อพระ โดยคณะพราหมณ์มืออาชีพ รับประกันความศักดิ์สิทธิ์ เป็นศิริมงคล และเป็นเกียรติแก่ผู้ร่วมงานและเจ้าภาพ


บริการหล่อพระครบวงจร ในและนอกสถานที่ติดต่อบริการหล่อพระ โทร. 02-865-3999

แบบปั้นต่างๆ
Gallery
ติดต่อบริการหล่อพระ โทร. 02-865-3999


แสงแห่งศรัทธา คือ บริการหล่อพระพุทธรูป หล่อพระประธาน หล่อพระ พระหล่อโบราณ พระบูชารูปเหมือน พระประจำวันเกิด พระปางต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่สินค้าที่ปราณีต มีความสวยงาม ราคายุติธรรม ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการแบบ One stop service
รับตั้งศาล5

ประสบการณ์กว่า 50 ปี จากช่างมืออาชีพ สามารถตรวจแบบได้จนกว่าจะพอใจ

รับตั้งศาล6

พร้อมน้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระพุทธรูปทุกองค์

รับตั้งศาล6

บริการหล่อในและนอกสถานที่ พร้อมจัดพิธีแบบครบวงจร On stop service

รับตั้งศาล6

บริการจัดส่งทั้งใน และต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อบริการหล่อพระ โทร. 02-865-3999โรงหล่อพระ หล่อพระ หล่อพระประธาน พระหล่อโบราณ พระพุทธรูป พระบูชารูปเหมือน พระประจำวันเกิด พระปางต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่สินค้าที่ปราณีต มีความสวยงาม ราคายุติธรรม เป็นผู้ผลิตที่มีความชำนาญการกว่า 50 ปี โดยที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศบริการเป็นกันเอง ราคามิตรภาพ ลูกค้าสามารถตรวจแบบได้จนกว่าจะพอใจ ปั้นพระ และหล่อพระได้ตามความต้องการของลูกค้า ยินดีบริการทั้งในและนอกสถานที่ สามารถจัดส่งได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลบริการจัดพิธีเททองหล่อพระ โดยคณะพราหมณ์มืออาชีพ รับประกันความศักดิ์สิทธิ์ เป็นศิริมงคล และเป็นเกียรติแก่ผู้ร่วมงานและเจ้าภาพ


หล่อพระ
ในและนอกสถานที่ติดต่อบริการหล่อพระ โทร. 02-865-3999

แบบปั้นต่างๆGallery


แสงแห่งศรัทธา คือ บริการหล่อพระพุทธรูป หล่อพระประธาน หล่อพระ พระหล่อโบราณ พระบูชารูปเหมือน พระประจำวันเกิด พระปางต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่สินค้าที่ปราณีต มีความสวยงาม ราคายุติธรรม ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการแบบ One stop service
รับตั้งศาล5

ประสบการณ์กว่า 50 ปี จากช่างมืออาชีพ สามารถตรวจแบบได้จนกว่าจะพอใจ

รับตั้งศาล6

พร้อมน้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระพุทธรูปทุกองค์

รับตั้งศาล6

บริการหล่อในและนอกสถานที่ พร้อมจัดพิธีแบบครบวงจร On stop service

รับตั้งศาล6

บริการจัดส่งทั้งใน และต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อบริการหล่อพระ โทร. 02-865-3999โรงหล่อพระ หล่อพระ หล่อพระประธาน พระหล่อโบราณ พระพุทธรูป พระบูชารูปเหมือน พระประจำวันเกิด พระปางต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่สินค้าที่ปราณีต มีความสวยงาม ราคายุติธรรม เป็นผู้ผลิตที่มีความชำนาญการกว่า 50 ปี โดยที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศบริการเป็นกันเอง ราคามิตรภาพ ลูกค้าสามารถตรวจแบบได้จนกว่าจะพอใจ ปั้นพระ และหล่อพระได้ตามความต้องการของลูกค้า ยินดีบริการทั้งในและนอกสถานที่ สามารถจัดส่งได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลบริการจัดพิธีเททองหล่อพระ โดยคณะพราหมณ์มืออาชีพ รับประกันความศักดิ์สิทธิ์ เป็นศิริมงคล และเป็นเกียรติแก่ผู้ร่วมงานและเจ้าภาพ


บริการหล่อพระครบวงจร ในและนอกสถานที่ติดต่อบริการหล่อพระ โทร. 02-865-3999

แบบปั้นต่างๆGallery


ติดต่อบริการหล่อพระ โทร. 02-865-3999